aaa_TSW_2023
CTR_2023

UWAGA! 20.X. w ARiMR kończą się nabory wniosków

17 października 2023
UWAGA! 20.X. w ARiMR kończą się nabory wniosków

20 października – ostatni dzień naboru dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan.

Pomoc na inwestycje zapobiegające ASF – jeszcze do 20 października można składać wnioski

W ARiMR są jeszcze środki na wsparcie do ASF oraz odszkodowań klęskowych z gradu, przymrozków i huraganu

Tylko do 20 października 2023 r. o wsparcie mogą się ubiegać poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych właściciele gospodarstw sadowniczych, plantacji truskawek lub krzewów owocowych. Wnioski można składać bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji, wysyłać drogą pocztową, a także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Z dofinansowania mogą skorzystać producenci rolni, w gospodarstwach należących do których w 2023 r. przymrozki wiosenne, huragan lub grad spowodowały straty na co najmniej 70 proc. powierzchni sadów, upraw krzewów owocowych i truskawek. Warto wiedzieć, że jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat (z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej), wsparcie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis. Natomiast w przypadku strat, które wynoszą powyżej 30 proc. obliczanej na tej samej zasadzie średniej rocznej produkcji, pomoc będzie udzielana poza formułą de minimis.

By obliczyć wysokość dofinansowania, należy pomnożyć deklarowaną przez rolnika we wniosku powierzchnię upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawkę pomocy:

- 2,5 tys. zł – w przypadku upraw krzewów owocowych i truskawek;

- 5 tys. zł – jeśli chodzi o sady.

Jedno gospodarstwo nie może jednak otrzymać wsparcia przekraczającego równowartość 15 tys. euro. Co istotne, w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), kwota pomocy będzie pomniejszana o 50 proc.

Producenci truskawek i plantatorzy krzewów owocowych - Więcej informacji i wniosek - otwórz

Sadownicy - Więcej informacji i wniosek - otwórz


ASF

 

By ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest coraz mniej czasu. Przedłużony nabór ma się zakończyć 20 października 2023 r. Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą internetową – przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas złożono ich 950.

 

O przyznanie dofinansowania na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys., a refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, obowiązują osobne stawki. Rolnik może się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Należy o nią  wystąpić na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy i wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco. Warto wiedzieć, że nie jest już wymagana gwarancja bankowa, którą należało mieć, gdy korzystało się z analogicznego wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Więcej informacji - otwórz


oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: ARiMR


POWIĄZANE

Gigantyczne zainteresowanie opinii publicznej, społeczeństwa i mediów towarzyszy...

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu...

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszanski oraz Prezes Fundacj Wspier...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę