W obronie praw rolników ze Strzelec Opolskich

23 stycznia 2018
W obronie praw rolników ze Strzelec Opolskich

Zarząd KRIR zwrócił się do Wojewody Opolskiego z prośbą o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Wskazano, że załącznikiem ww. dokumentu jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie, którego §22 ust. 4 określa, że nawozy naturalne stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (odległość może być mniejsza po otrzymaniu zgody właścicieli nieruchomości) oraz w niedzielę, święta i dni je poprzedzające.

Zdaniem samorządu rolniczego, zrzeszającego wszystkich rolników w Polsce, przyjmowanie tego typu przepisów jest niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007, Nr 147, poz. 1033), nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. Dodatkowo, nawozów naturalnych nie wolno stosować m.in. na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Ustawa w żaden inny sposób nie definiuje odległości stosowania nawozów od budynków czy terminów ich stosowania, w związku z czym uchwalone przez Radę Miejską przepisy – zdaniem samorządu rolniczego – nadmiernie ograniczają prawa rolników.

Co więcej, przekazano, że przyjęcie takich przepisów prawa miejscowego znacząco utrudni pracę rolnikom, ponieważ z procesu wywożenia nawozów na pola wyłączone są całe weekendy, w tym soboty, traktowane z reguły jako normalny dzień pracy. Rolnicy i tak mają już ograniczony czas, gdy mogą wjechać na pole by wylać gnojówkę lub wysypać obornik. W skali roku jest tylko kilkanaście dni. W wypadku przyjęcia ww. przepisów, rolnicy mogą nie zdążyć z wywozem nawozów, głównie przez ciężkie warunki pogodowe, które szczególnie w tym roku spowodowały, że w wielu miejscach nie został dokonany nawet zbiór kukurydzy i orka zimowa.

Samorząd rolniczy poinformował, że zwracał się w tej kwestii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postulując podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych. Nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwiło nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej. Jeżeli do końca listopada zabiegi te nie zostały wykonane, zgodnie z przepisami, można będzie wykonać je dopiero po 1 marca 2018 r., co niekorzystnie wpłynie na tegoroczne jare uprawy.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował m.in., że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobiście zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w przygotowywanym przez resort środowiska projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia.

W związku z tym przekazano, że z wyżej przytoczonej korespondencji wynika, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera możliwość liberalizacji przepisów dotyczących terminów wywozu nawozów naturalnych, co stoi w sprzeczności z przyjmowanymi przez Radę Miasta Strzelce Opolskie przepisami ograniczającymi w tak znacznym stopniu uprawnienia rolników w tym zakresie.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Na zaproszenie Agencji Artystyczno-Kulinarnej „Around The World” Barbara Grębosz...

Każda oszczędność energii wytworzonej z paliw kopalnych oznacza redukcję emisji ...

W tym roku wypłaciliśmy zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 9,2 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę