informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

W obronie praw rolników ze Strzelec Opolskich

23 stycznia 2018
W obronie praw rolników ze Strzelec Opolskich

Zarząd KRIR zwrócił się do Wojewody Opolskiego z prośbą o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Wskazano, że załącznikiem ww. dokumentu jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie, którego §22 ust. 4 określa, że nawozy naturalne stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (odległość może być mniejsza po otrzymaniu zgody właścicieli nieruchomości) oraz w niedzielę, święta i dni je poprzedzające.

Zdaniem samorządu rolniczego, zrzeszającego wszystkich rolników w Polsce, przyjmowanie tego typu przepisów jest niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007, Nr 147, poz. 1033), nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. Dodatkowo, nawozów naturalnych nie wolno stosować m.in. na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Ustawa w żaden inny sposób nie definiuje odległości stosowania nawozów od budynków czy terminów ich stosowania, w związku z czym uchwalone przez Radę Miejską przepisy – zdaniem samorządu rolniczego – nadmiernie ograniczają prawa rolników.

Co więcej, przekazano, że przyjęcie takich przepisów prawa miejscowego znacząco utrudni pracę rolnikom, ponieważ z procesu wywożenia nawozów na pola wyłączone są całe weekendy, w tym soboty, traktowane z reguły jako normalny dzień pracy. Rolnicy i tak mają już ograniczony czas, gdy mogą wjechać na pole by wylać gnojówkę lub wysypać obornik. W skali roku jest tylko kilkanaście dni. W wypadku przyjęcia ww. przepisów, rolnicy mogą nie zdążyć z wywozem nawozów, głównie przez ciężkie warunki pogodowe, które szczególnie w tym roku spowodowały, że w wielu miejscach nie został dokonany nawet zbiór kukurydzy i orka zimowa.

Samorząd rolniczy poinformował, że zwracał się w tej kwestii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postulując podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych. Nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwiło nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej. Jeżeli do końca listopada zabiegi te nie zostały wykonane, zgodnie z przepisami, można będzie wykonać je dopiero po 1 marca 2018 r., co niekorzystnie wpłynie na tegoroczne jare uprawy.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował m.in., że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobiście zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w przygotowywanym przez resort środowiska projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia.

W związku z tym przekazano, że z wyżej przytoczonej korespondencji wynika, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera możliwość liberalizacji przepisów dotyczących terminów wywozu nawozów naturalnych, co stoi w sprzeczności z przyjmowanymi przez Radę Miasta Strzelce Opolskie przepisami ograniczającymi w tak znacznym stopniu uprawnienia rolników w tym zakresie.

 

krir.pl


POWIĄZANE

W związku z informacją resortu rolnictwa o tym, że w bieżącym roku nie zostały z...

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, realizując wniosek VIII Walnego Zgromadzeni...

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do Ko...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę