aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

W UE będą ułatwienia dla MŚP dostępu do finansowania

2 lutego 2024
W UE będą ułatwienia dla MŚP dostępu do finansowania

Rada i Parlament Europejski osiągnęły dziś wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o strukturze akcji z wieloma głosami dla spółek ubiegających się o dopuszczenie ich akcji do obrotu na rynku rozwoju MŚP. Dyrektywa ma na celu zachęcenie właścicieli przedsiębiorstw, zwłaszcza właścicieli MŚP, do notowania akcji swojej spółki po raz pierwszy na rynku rozwoju MŚP z wykorzystaniem struktur akcji z wieloma głosami, tak aby mogli zachować wystarczającą kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem po wejściu na giełdę. ponadto dyrektywa chroni prawa nowo wchodzących akcjonariuszy na rynek poprzez wprowadzenie zabezpieczeń.

Wstępne porozumienie rozszerza zakres stosowania dyrektywy, tak aby obejmowała więcej rynków niż tylko rynki rozwoju MŚP, określa zabezpieczenia niezbędne dla inwestorów wchodzących w strukturę akcji z wieloma głosami oraz ustanawia niezbędne zasady przejrzystości dla tego rodzaju przedsiębiorstw.

Paul Van Tigchelt, belgijski wicepremier i minister sprawiedliwości i Morza Północnego

Paul Van Tigchelt, belgijski wicepremier i minister sprawiedliwości i Morza Północnego -  MŚP stanowią trzon gospodarki europejskiej i potrzebują dobrego dostępu do rynków finansowych, aby się rozwijać, rozwijać i tworzyć miejsca pracy. Dyrektywa w sprawie struktury akcji z wieloma głosami poszerzy portfel dostępnych dla nich opcji finansowych, ułatwiając dostęp do rynków, czyniąc je bezpieczniejszymi i dostosowanymi do ich modelu biznesowego. Jednocześnie zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność rynków kapitałowych UE.

Zachęcanie MŚP do umieszczania MŚP na giełdzie

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) umożliwiły utworzenie "rynków rozwoju MŚP" – systemu obrotu ułatwiającego MŚP dostęp do kapitału. Jednak wielu przedsiębiorców nie notuje swoich spółek na tych rynkach w obawie przed utratą kontroli w związku z wejściem nowych akcjonariuszy. Jednym z instrumentów, który ma temu zapobiec, jest struktura akcji z wieloma głosami, która umożliwia akcjonariuszom większościowym (tj. założycielom spółek) posiadanie większej liczby głosów na akcję niż nowym inwestorom.

Obecnie niektóre państwa członkowskie dopuszczają struktury z udziałem wielu głosów, podczas gdy w innych są one zakazane. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie nierówności dla przedsiębiorstw pragnących pozyskać fundusze na rynkach rozwoju MŚP poprzez wprowadzenie minimalnej harmonizacji na jednolitym rynku, która usunie przeszkody w dostępie do rynków rozwoju MŚP wynikające z barier regulacyjnych.

Jednocześnie proponowana dyrektywa chroni prawa akcjonariuszy dysponujących mniejszą liczbą głosów przypadających na jedną akcję, wprowadzając zabezpieczenia w takich kwestiach, jak sposób podejmowania kluczowych decyzji na walnych zgromadzeniach.

Główne elementy umowy

Zakres

Wstępne porozumienie rozszerza zakres dyrektywy, tak aby obejmowała ona, oprócz rynków rozwoju MŚP, wszelkie inne wielostronne platformy obrotu, które umożliwiają dopuszczenie do obrotu akcji MŚP. Ewentualne przyszłe rozszerzenie zakresu na rynki regulowane mogłoby zostać włączone do klauzuli przeglądowej.

Zabezpieczenia

Współprawodawcy uzgodnili albo maksymalny stosunek głosów (jest to wartość głosów przypadających na jedną akcję, jaką mogą posiadać obecni akcjonariusze w porównaniu z akcjonariuszami wchodzącymi na rynek), pozostawiając jego wartość uznaniu państw członkowskich, albo ograniczenie (większości) decyzji walnego zgromadzenia podejmowanych większością kwalifikowaną. Pozostałe zabezpieczenia pozostają fakultatywne.

Przejrzystość

Aby pomóc inwestorom w podejmowaniu właściwych decyzji, umowa przewiduje ujawnianie rocznych sprawozdań finansowych w momencie dopuszczenia do obrotu, a następnie tylko wtedy, gdy takie informacje nie były wcześniej publikowane lub uległy zmianie od czasu ich ostatniej publikacji.

Współprawodawcy uzgodnili również, że upoważnią Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych do opracowania regulacyjnych standardów technicznych dotyczących najwłaściwszego sposobu wyceny takich akcji.

Następne kroki

Wstępne porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.

Tło

Wniosek został przyjęty przez Komisję 7 grudnia 2022 r. 19 kwietnia Rada przyjęła mandat negocjacyjny do negocjacji z Parlamentem Europejskim z myślą o osiągnięciu porozumienia w pierwszym czytaniu.

Proponowana dyrektywa jest częścią pakietu aktów notowań giełdowych, czyli zestawu środków mających na celu zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla przedsiębiorstw z UE oraz ułatwienie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom.

oprc, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Przypominjący medium społecznościowe „X” (dawny Twitter) Sejm „X” (zbieżność naz...

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Z niczym wyszli wczoraj ze spotkania z premierem Donaldem Tuskiem rolnicy. To je...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę