GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Wrześniowe posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

28 września 2016
Wrześniowe posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 22 i 23 września 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli obyły się posiedzenia Prezydiów Komitetów Copa i Cogeca, w których z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz. W pierwszym dniu Prezydiów pochylono się nad tematem decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz LULUCF (użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. W celu omówienia tej kwestii do udziału w posiedzeniu zaproszono pana Artura Runge-Metzgera, dyrektora DG CLIMA.

W swojej prezentacji przedstawił on założenia odnoszące się do wspólnego wysiłku redukcyjnego dotyczące Unii Europejskiej oraz dane liczbowe, które wyznaczają przyszłe cele do osiągnięcia dla wszystkich krajów członkowskich. Przedstawiciele organizacji rolniczych z Finlandii odnosząc się do prezentacji zwrócili uwagę na potrzebę zastosowania metod kalkulacji, które odnosiłyby się do rzeczywistej sytuacji i opierały się na naukach biologicznych a nie służyły potrzebom politycznym. Delegacja Szwecji podzieliła ten pogląd dołączając, że dane liczbowe przytoczone w prezentacji nie odzwierciedlają rzeczywistości zauważyła ponadto, że całej prezentacji brak solidnej, gruntownej wiedzy na temat lasów i ich funkcjonowania.

Następnie do udziału w posiedzeniu zaproszono pana Pierra Bascou dyrektora w dyrekcji do spraw Wsparcia Bezpośredniego w DG AGRI w celu podjęcia dyskusji na temat uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wymogów zazieleniania. Pan Bascou przedstawił działania Komisji odnośnie uproszczeń oraz zazieleniania. Zwrócił uwagę na zakaz stosowania pestycydów na obszarach proekologicznych. Zgodnie z założeniami tej polityki EFA (obszary proekologiczne) mają przynieść pozytywne skutki dla środowiska skąd wynika zakaz stosowania środków fitosanitarnych.

Delegacja z Francji odnosząc się do prezentacji przedstawiciela DG Agri zaobserwowała, że zredukowanie stosowania środków fito-sanitarnych nie jest w żadnym razie uproszczeniem ale raczej wprowadzaniem nowych zasad, których nie można zaakceptować. Rolnicy francuscy przyglądają się z niepokojem nowej decyzji Komisji Europejskiej.

Delegacja z Hiszpanii zwróciła uwagę, że wobec ciągle zwiększających się kosztów produkcji oraz problemów związanych z sankcjami oraz embargiem rosyjskim należy prowadzić politykę uproszczeń w sposób odpowiadający bardziej realistycznym celom. Nie można cały czas tylko wprowadzać zakazów, w tym tych dotyczących stosowania środków fitosanitarnych.

Delegacja z Włoch zauważyła, że uproszczenia są bardzo ważne, ale nie mogą one zatrzymywać pracy rolników co się dzieje w przypadku propozycji odłogowania gruntów na okres 9 miesięcy. Rozwiązania, o których mowa miały być dobrowolne dla krajów członkowskich a teraz okazuje się, że wygląda to zupełnie inaczej. W kwestii zakazu stosowania środków fitosanitarnych i kontroli pojawia się jeszcze jeden problem związany z możliwością znalezienia pozostałości w gruntach rolnych tych środków z poprzednich upraw.

Delegacja z Węgier zauważyła, że zakaz stosowania środków fitosanitarnych jest jednak nie do przyjęcia przez rolników węgierskich.

Delegacja duńska podzieliła obawy poprzednich delegacji podkreślając, że tego typu zakazy nie są możliwe do zaakceptowania.

W dalszej części posiedzenia omawiano kwestie zatwierdzenia kandydatów Copa-Cogeca na stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących grup dialogu obywatelskiego oraz zatwierdzenia przedstawicieli Copa-Cogeca przy Komitecie Doradczym do spraw Akwakultury (AAC) i Komitecie Doradczym ds. Rynków (MAC). W ostatnim punkcie porządku obrad tego dnia przyjęto projekt budżetu Copa-Cogeca na rok 2017.

W drugim dniu Prezydium, 23 września 2016 roku podczas przedpołudniowej sesji Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działań przewodniczącego Copa. Uczestnicy przyjęli projekt reakcji Copa-Cogeca na wstępne wyniki planu kontroli w sektorze miodu, który koordynowała Komisja jak również projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wprowadzania na rynek nawozów z oznaczeniem CE i modyfikującego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz projekt odnoszący się do europejskich zasad transportu drobiu – Zdrowie i dobrostan drobiu podczas transportu, a w szczególności z gospodarstwa do ubojni. Prezydium Copa zaakceptowało stanowisko w sprawie najważniejszych zasad regulujących kwestie związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem i wymianą danych rolniczych.

Rozpatrzono pozytywnie wniosek złożony przez IRV-CIP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Plantatorów Winorośli) o partnerstwo z Copa i Cogeca.

Podjęto dyskusję odnośnie wniosku UAC (Ukraińskiej Rady Rolniczej) o partnerstwo z Copa-Cogeca. Sekretarz Generalny zauważył, że w związku ze złożoną sytuacją polityczną na Ukrainie oraz niejasnymi zasadami funkcjonowania tamtejszych organizacji rolniczych należy przesunąć decyzję na grudzień bieżącego roku co do przyjęcia ukraińskiej organizacji UAC jako partnera po uprzednim zapoznaniu się z jej funkcjonowaniem, co będzie możliwe w najbliższym czasie w związku z faktem, że przedstawiciele UAC zostali zaproszeni do udziału w Kongresie Europejskich Rolników, który w tym roku odbędzie się w Grecji. Delegacja z Niemiec jest zdania, że należy wesprzeć działania organizacji rolniczych na Ukrainie i pozytywnie przyjąć starania o stworzenie organizacji, która chciałaby podjąć wyzwanie współpracy na poziomie europejskim.

Delegacja z Francji jest zdania, że przesunięcie decyzji na grudzień nie jest wystarczającym działaniem. Przyjęcie organizacji ukraińskiej wymaga stworzenia grupy zadaniowej, która zbierałaby wszystkie zainteresowane strony w tym wypadku zrzeszone w Copa-Cogeca organizacje w celu omówienia wyzwań, negatywnych oraz pozytywnych aspektów przyjęcia lub odrzucenia wniosku o partnerstwo ukraińskiej organizacji do Copa-Cogeca.

Prezes Szmulewicz odnosząc się do tego punktu zauważył, że Ukraina jest ważnym partnerem i delegacja z Polski jest za tym żeby Ukraina zbliżyła się do Unii Europejskiej jednakże aby stać się partnerem należy spełniać pewne standardy. Niewątpliwie przesunięcie decyzji na grudzień jest dobrym posunięciem ale nie wiadomo czy wystarczy czasu aby decyzja była właściwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że model rolnictwa na Ukrainie i w Europie nie jest taki sam. Jednakże organizacje rolnicze na Ukrainie mogą liczyć na naszą pomoc jeśli chodzi o tworzenie struktur i demokratyczne ich funkcjonowanie.

Sekretariat zwrócił uwagę na fakt, że umowy partnerskie funkcjonują już z innymi organizacjami spoza Unii Europejskiej z takimi krajami jak Turcja, Norwegia czy też Szwajcaria.

Następnie Sekretariat przedstawił zebranym najnowsze informacje na temat międzynarodowego handlu. Zapoznał uczestników posiedzenia z działaniami Komisji w zakresie umów handlowych z Mercosur, Japonią i Kanadą. Odnośnie negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi wiadomo, że kolejna runda rozmów odbędzie się na początku października tego roku.

Delegacja z Francji w reakcji na przedstawione informacje zaznaczyła, że handel międzynarodowy jest bardzo istotny ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych konkretnych informacji na temat jak umowy międzynarodowe będą funkcjonowały w szczególności ta ze Stanami Zjednoczonymi. W aktualnym stanie porozumienie z USA nie jest korzystne dla sektora rolnictwa europejskiego. Jeśli chodzi o porozumienie handlowe z Kanadą nie widać w tym nic negatywnego, jedyne obawy które pozostają dotyczą handlu mięsem wołowym i skrobią. Zdaniem delegacji z Francji negocjacje TTIP w aktualnym stanie powinny być zatrzymane. Przedstawiciele francuskich organizacji rolniczych podkreślili, że nie wolno zapominać o konsumentach europejskich o ich wymaganiach i potrzebach.

Delegacja z Włoch jest zdania, że porzucenie negocjacji nic nie da i nie otwiera żadnych perspektyw na przyszłość. Ścieżka porozumienia handlowego z Kanadą jest już nakreślona i trzeba ją uważnie obserwować i czerpać z niej doświadczenia. Niestety rolnictwo często jest sektorem który pada ofiarą handlu. Na pewno trzeba będzie w pewnych kwestiach ustąpić ale z drugiej strony niezbędne jest aby przeprowadzić dogłębną analizę skutków, biorąc jednak pod uwagę kwestie gospodarcze a nie skupiając się tylko na SPS. Możemy jasno powiedzieć że jesteśmy otwarci na handel jeśli nasi partnerzy uszanują nasze standardy.

Przedstawiając sytuację rynkową i realizację lipcowego pakietu środków pomocy delegacje z Włoch i Francji zwróciły uwagę na bardzo trudną sytuację w sektorach produkcji mleka, mięsa wołowego jak również zbóż. Ponadto delegacja z Włoch zauważyła, że nie można stosować glifosatu ale jest to zakaz w stosunku do produkcji krajowej natomiast ziarno przywożone z Kanady nie jest objęte tym zakazem co nie odpowiada standardom europejskim, takie praktyki nie mogą mieć miejsca w Europie. Zdaniem delegacji włoskiej grupa robocza powinna przyjrzeć się bliżej tej kwestii.

Na zakończenie posiedzenia Sekretariat przedstawił informacje na temat przygotowań do Kongresu Europejskich Rolników 2016.

krir.pl


POWIĄZANE

Komisja Europejska zaprasza wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych...

Minął miesiąc od rozpoczęcia realizacji zaliczek z tytułu płatności bezpośrednic...

Irańskie władze zablokowały możliwość eksportu mięsa kurczaków przez irańskich e...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę