Wsparcie rynku produktów pszczelich

14 lipca 2016
Wsparcie rynku produktów pszczelich

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup środków warrozobójczych;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2016 r.  


W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Interwencji  Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

ARR


POWIĄZANE

Nadal handel zbożem na krajowym rynku jest niewielki. Brak jest ofert sprzedaży ...

Na krajowym rynku tanieje cukier. Powodem spadku cen była duża jego podaż przy n...

Wiceszef PSL Dariusz Klimczak będzie reprezentował ludowców w Komitecie Narodowy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę