CTR_80917

Wsparcie rynku produktów pszczelich

14 lipca 2016
Wsparcie rynku produktów pszczelich

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup środków warrozobójczych;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2016 r.  


W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Interwencji  Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

ARR


POWIĄZANE

Polska gospodarka osiągnęła sukces - mówił Hans Timmer z Banku Światowego podcza...

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. (KZSM Zw. Rew.) i Krajowe Stow...

Przedstawiciele Ursusa i NSZZ "Solidarność" podpisali porozumienie, na mocy któr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę