Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Działania mające na celu zwiększenie liczby turystów.

4 maja 2007
Propozycje obcowania z wysokiej jakości środowiskiem naturalnym, różnorodnej aktywności fizycznej czy też poznawania dziedzictwa kulturowego oraz warunków pracy i życia mieszkańców wsi wspierać będą bezpośrednio rozwój wiejskiej bazy noclegowej, bowiem:

    * oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu motywują turystów do wyboru danego regionu, a następnie obiektu na miejsce wypoczynku
    * atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego zapewniają zaspokojenie potrzeb gości w zakresie doświadczania, uczenia się czegoś nowego w trakcie urlopu
    * tworzą się nowe segmenty rynku - osoby, które przyjeżdżają ze względu na oferowane formy rekreacji
    * stworzone zaplecze rekreacyjne wpływa na wykorzystanie (obłożenie) obiektów noclegowych (goście przedłużają pobyt, stają się stałymi klientami, wydłuża się sezon turystyczny, wzrasta sprzedaż zarówno noclegów jak i posiłków).

Inicjatywy kwaterodawców w kierunku tworzenia pakietów ofertowych, zawierających zróżnicowane propozycje spędzania wolnego czasu, dotyczyć winny zarówno ich indywidualnego produktu, jak i współuczestnictwa w tworzeniu produktu obszaru recepcyjnego (np. wsi, gminy, regionu). W pierwszym przypadku działania należy skupić na :

    * stworzeniu zaplecza rekreacyjnego w obiekcie i wokół niego (odpowiednio wyposażony pokój wypoczynkowy, ogrodowy kominek lub miejsce na ognisko, altanka, sauna, itp.
    * urządzeniu placu gier zabaw dla dzieci
    * interpretacji miejscowego dziedzictwa kulturowego (informacja, mapy, opowiadania, oprowadzanie po wybranych obiektach bądź po wyznaczonej trasie, pokazy lokalnego rękodzieła, gotowania tradycyjnych potraw, posługiwania się starymi narzędziami i maszynami rolniczymi, itp.)
    * organizacji wybranych form spędzania wolnego czasu.

Drugi rodzaj inicjatyw przejawiać się powinien m.in. w:

    * poznawaniu i maksymalnym wykorzystywaniu bogactwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego okolicy oraz umiejętnym działaniu miejscowej ludności w kierunku wzbogacenia oferty
    * informowaniu gości przebywających w własnym obiekcie o ofertach dostępnych w okolicy
    * współudziale w tworzeniu lokalnych imprez prezentujących folklor, zwyczaje, formy działalności gospodarczej, itp.
    * opracowaniu, we współpracy z innymi kwaterodawcami, miejscową placówką kulturalną, władzami gminy, folderu prezentującego oferty dostępne w okolicy oraz kalendarza imprez (w postaci prostego, nawet jednokolorowego prospektu zawierającego dokładne informacje i daty)
    * wykonaniu tablic interpretacyjnych przy zabytkowych obiektach kultury materialnej, pomnikach przyrody, punktach widokowych, itp.

W działaniach zmierzających do stworzenia ciekawej i bogatej oferty agroturystycznej pamiętać należy, że podstawą sukcesu jest przede wszystkim jakość. Tworząc ofertę turystyczną wysokiej jakości, będzie można uczynić osoby zainteresowane wypoczynkiem w domu rolnika klientami, później stałymi gośćmi i skutecznymi pomocnikami w pozyskiwaniu nowych turystów. Stała poprawa jakości produktów oferowanych przez turystykę wiejską dziś i w przyszłości, musi być filozofią i strategią działania wszystkich usługodawców. Jej zapewnienie zależeć będzie przede wszystkim od odpowiedzialności wszystkich osób uczestniczących w wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług turystycznych oraz ich współdziałania w realizacji przyjętej strategii.

Niezwykle ważnym czynnikiem ułatwiającym tworzenie produktu agroturystycznego - niestety rzadko jeszcze uruchamianym - jest wcześniejsze ustalenie, jacy nabywcy kupować będą ofertę wypoczynku na wsi w konkretnym regionie, gdzie są oni zlokalizowani, jakimi motywami kierują się przy wyborze miejsca wypoczynku i przy samym zakupie, itp.- a także stałe analizowanie poczynań podmiotów konkurencyjnych, tj. badanie stworzonej przez nią oferty turystycznej, polityki cenowej, metod i polityki sprzedaży oraz działań promocyjnych. Można to uczynić poprzez kompleksowe badania marketingowe.

Część badań rynku dotycząca potencjalnych i rzeczywistych nabywców usług agroturystycznych wykorzystana być powinna w procesach segmentacji umożliwiających wyodrębnienie w miarę jednorodnych grup nabywców, których gospodarstwa agroturystyczne chciałyby pozyskać, lepsze dostosowanie produktów turystycznych do potrzeb nabywców, dotarcie do tych nabywców, których preferencje uwzględnia konkretna oferta, odpowiedni dobór form sprzedaży i promocji do konkretnych grup adresatów, szybsze zauważenie ewentualnych zmian na rynku turystycznym i wcześniejsze na nie reagowanie a także kreowanie wręcz nowych potrzeb w zakresie wypoczynku na terenach wiejskich.

Oczywistym jest, że działające w izolacji gospodarstwa agroturystyczne nie będą w stanie prowadzić w sposób samodzielny kompleksowych badań rynku i studiów segmentacyjnych. Winny im w tym pomagać regionalne stowarzyszenia oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Zbyt mało jest w tym zakresie inicjatyw wspomnianych organizacji, np. w formie zaproszeń do podjęcia określonych badań uczelni wyższych i placówek badawczych. Niekiedy nawet istniejące wyniki badań nie są wykorzystywane.

Opracowano na podstawie publikacji dr Leszka Strzembickiego, "Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i usług towarzyszących na obszarach wiejskich" zamieszczonej na rcd.wroc.plPOWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę