informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Informacje dla rozpoczynających działalność agroturystyczn

19 czerwca 2002

Aby rozpocząć działalność agroturystyczną, należy:

 • zgłosić się w Rejonowym oddziale Doradztwa Rolniczego i wypełnić deklarację agroturystyczną,
 • przejść szkolenie z zakresu agroturystyki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 101 poz. 1178).

Podatek dochodowy:

Osoby prowadzące działalność agroturystyczną mają możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie z podatku dotyczy dochodów z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych przez osoby, które spełniają poniższe warunki: 

 • pokoje wynajmują osobom przebywającym na wypoczynku; oznacza to, że zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, wynajmowania robotnikom sezonowym, podnajmowania mieszkań i innych tego typu sytuacji. 
 • wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych. Nie podlegają zwolnieniu z podatku dochody uzyskane z wynajmowania domków turystycznych, a także pomieszczeń w budynkach adaptowanych na cele usługowe. Budynek ma charakter mieszkalny, jeżeli są w nim zameldowani stali mieszkańcy. 
 • budynki mieszkalne są położone na terenach wiejskich, to znaczy poza granicami administracyjnymi, bez względu na to czy ich właściciele są rolnikami (przy czym nie ma znaczenia miejsce zamieszkania właścicieli, a jedynie miejsce położenia budynku.) 
 • wynajmujący prowadzi gospodarstwo rolne, a budynki, w których wynajmowane są pokoje, należą do tego gospodarstwa. 
 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Do tej liczby zalicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej dyspozycji gości, bez jadalni, bawialni, werandy itp. pomieszczeń. 

Zwolnienie obejmuje także dochody uzyskane z tytułu wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych pokojach. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia te warunki, nawet, jeżeli osiąga dodatkowe dochody z innego tytułu, na przykład działalności handlowej.

Świadczenie niektórych usług hotelarskich (w tym agroturystycznych), polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, może być opodatkowane w sposób zryczałtowany, jeśli łączna liczba pokoi, w tym w domkach turystycznych, nie przekracza dwunastu. Ryczałt w takim przypadku wynosi 3 % sumy osiąganych dochodów, bez względu na wysokość ponoszonych przy tym kosztów. 

Obowiązki administracyjno sanitarne:

 • przepisy przeciwpożarowe i ochrony środowiska jak dla budynków mieszkalnych,
 • przepisy sanitarne – powyżej 20 posiłków wymagane jest spełnienie warunków takich jak dla zakładów żywienia zbiorowego, w tym badań na nosicielstwo chorób zakaźnych, odpowiedniej organizacji kuchni, wydawania posiłków, odbioru brudnych naczyń i przechowywania żywności.

Ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie od ognia budynków w gospodarstwie rolnym,
 • uzupełnienie ubezpieczeń obowiązkowych od ognia,
 • odrębne ubezpieczenia mienia.

Dokładne informacje dotyczące podejmowania działalności agroturystycznej znajdują się na stronach www.agroturystyka.pl


POWIĄZANE

Odkrywanie lokalnej kuchni jest bez wątpienia jednym z najprzyjemniejszych aspek...

W tym roku przypada 20. rocznica powstania Stowarzyszenia Roter Hahn (tłum. niem...

12 placówek agroturystycznych zostało we wtorek laureatami konkursu "Na wsi najl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę