aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Prawne uwarunkowania agroturystyki

31 lipca 2002

1) Podejmowanie działalności agroturystycznej:

Podstawa prawna: Ustawa z 23.12.1998 o działalności gospodarczej (Dz. 41 poz. 324 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszeniu do ewidencji podlega działalność gospodarcza: wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na rachunek własny podmiotu, prowadzącego tę działalność.

Nie podlega zgłoszeniu do ewidencji działalność uboczna prowadzona przez osobę fizyczną osobiście, stanowiąca jej dodatkowe źródło dochodu.To działania w zakresie: wytwórstwa oraz sprzedaży przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarczego także rękodzieła artystycznego i ludowego; naprawy i konserwacji tych przedmiotów oraz mieszkań, a także wykonywania innych usług z użyciem materiałów, narzędzi własnych i powierzchniowych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób (można go zastąpić najmem pojazdów, także obsługą, a w takim wypadku mieści się w pojęciu ubocznego zajęcia zarobkowego np. przejażdżka bryczką). Zgłoszeniu do ewidencji nie podlega również sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych, leśnych oraz posiłków domowych.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzących działalność agroturystyczną:

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.12.1995 w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz niektórych przychodów księgowych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 148 poz. 722).

Całkowitemu zwolnieniu od podatku podlegają dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5 (Art. 21 pkt 43 ustawy).

Zwolnienie nie obejmuje wynajmu miejsc pod ustawienie namiotów i przyczep (także w obrębie działki siedliskowej).

Opodatkowaniu 3,3% ryczałtu od przychodów podlegają przychody od osób fizycznych z tytułu usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, także połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Rozporządzenie dotyczy osób zamieszkałych zarówno na wsi jak i w mieście w zakresie ubocznego zajęcia zarobkowego (Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.12.1995 par. 18 pkt. 2).

3) Podatek dochodowy na zasadach ogólnych, z tytułu najmu rzeczy, terenu lub pomieszczeń dotyczy dochodów z innych rodzajów zajęć zarobkowych oraz wynajmowania za odrębną opłatą łodzi, rowerów itp.

4) Inne obowiązki administracyjne

Przepisy sanitarne dla gospodarstw agroturystycznych nie zostały wydane. Do 20 posiłków wydawanych równocześnie wymagania kontroli sanitarnej nie wykraczają poza zwykły poziom czystości w warunkach domowych. Powyżej tej liczby wymagane jest spełnienie warunków takich, jak dla zakładów żywienia zbiorowego.

Przepisy przeciwpożarowe, budowlane i ochrony środowiska – takie jak dla budynków mieszkalnych.

POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę