aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Turystyczne atuty rolnika

28 maja 2004

Agroturystyka w „starych” krajach Unii Europejskiej rozwija się od 25 lat. Dzisiaj jej dochody stanowią aż 15 proc. całego rynku turystycznego. W krajach unijnych działalność pozarolniczą podjęło 40 proc. właścicieli gospodarstw rolnych, z czego od 3 proc. do 10 proc. gospodarstw (w zależności od kraju i regionu) zajęło się agroturystyką.

Wiele z tych przedsięwzięć było dofinansowane z budżetu Unii i budżetów narodowych. Jest nadzieja, że przy wsparciu unijnym również w Polsce rozwój agroturystyki nabierze przyspieszenia.

Na tych, którzy w krajach UE zdecydowali się zająć agroturystyką, czekały rządowe dotacje i pomoc z unijnej kasy. Niezbędne były remonty i modernizacje, bowiem wspólnotowe prawo ściśle określa zasady działalności takich gospodarstw. Popularność tej formy spędzania wakacji z każdym rokiem była coraz większa. Dodatkowym atutem stała się ekologiczna żywność i specyficzne dla danego regionu kraju atrakcje.

Organizacje rządowe krajów członkowskich dbają o właściwą promocję agroturystyki. Najwięcej obiektów agroturystycznych działa w Austrii, Niemczech, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Austrii około 10 proc. gospodarstw oferuje usługi agroturystyczne. Może z nich skorzystać ponad 300 tys. osób. Natomiast we Włoszech – blisko 7 tys. gospodarstw posiada średnio po 10 miejsc dla gości. Podobnie jest we Francji i w Niemczech. Dzialalność agroturystyczna stanowi przynajmniej 1/3 wszystkich dochodów przeciętnego gospodarstwa w UE.

Badania Głównego Urzędu Statystycznego prognozują wzrost zainteresowania polskich rolników tym nowym źródłem dochodów. Szacuje sie, że ponad 7400 gospodarstw oferuje usługi agroturystyczne lub wynajem miejsc noclegowych. Obecne uregulowania prawne i podatkowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki w naszym kraju.

Przewiduje się także pomoc finansową na inwestycje turystyczne na wsi. Wsparcie agroturystyki przewidziane jest z funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Z tego funduszu finansowany będzie Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” i Działanie: „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”. Wspierane będą projekty dotyczące między innymi uruchomienia lub rozwoju w gospodarstwie rolnym dodatkowej działalności w zakresie agroturystyki i usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, rzemiosła, rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie refundacji (zwro-tu) części poniesionych przez beneficjenta pomocy (rolnika lub domownika) kosztów kwalifikowanych projektu.

Dotacja przeznaczona będzie na:

• rozbudowę i adaptację istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie (o 5 pokoi gościnnych, pomieszczeń wspólnych dla gości, łazienek i aneksów kuchennych);
• urządzanie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności agroturystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych i rekreacyjnych;
• remont, budowę lub adaptacjię obiektów budowlanych;
• zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia;
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
• koszty zakupu środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty ogólne: planowania wstępnego, w tym przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej projektu.


POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę