informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Turystyczne atuty rolnika

28 maja 2004

Agroturystyka w „starych” krajach Unii Europejskiej rozwija się od 25 lat. Dzisiaj jej dochody stanowią aż 15 proc. całego rynku turystycznego. W krajach unijnych działalność pozarolniczą podjęło 40 proc. właścicieli gospodarstw rolnych, z czego od 3 proc. do 10 proc. gospodarstw (w zależności od kraju i regionu) zajęło się agroturystyką.

Wiele z tych przedsięwzięć było dofinansowane z budżetu Unii i budżetów narodowych. Jest nadzieja, że przy wsparciu unijnym również w Polsce rozwój agroturystyki nabierze przyspieszenia.

Na tych, którzy w krajach UE zdecydowali się zająć agroturystyką, czekały rządowe dotacje i pomoc z unijnej kasy. Niezbędne były remonty i modernizacje, bowiem wspólnotowe prawo ściśle określa zasady działalności takich gospodarstw. Popularność tej formy spędzania wakacji z każdym rokiem była coraz większa. Dodatkowym atutem stała się ekologiczna żywność i specyficzne dla danego regionu kraju atrakcje.

Organizacje rządowe krajów członkowskich dbają o właściwą promocję agroturystyki. Najwięcej obiektów agroturystycznych działa w Austrii, Niemczech, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Austrii około 10 proc. gospodarstw oferuje usługi agroturystyczne. Może z nich skorzystać ponad 300 tys. osób. Natomiast we Włoszech – blisko 7 tys. gospodarstw posiada średnio po 10 miejsc dla gości. Podobnie jest we Francji i w Niemczech. Dzialalność agroturystyczna stanowi przynajmniej 1/3 wszystkich dochodów przeciętnego gospodarstwa w UE.

Badania Głównego Urzędu Statystycznego prognozują wzrost zainteresowania polskich rolników tym nowym źródłem dochodów. Szacuje sie, że ponad 7400 gospodarstw oferuje usługi agroturystyczne lub wynajem miejsc noclegowych. Obecne uregulowania prawne i podatkowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki w naszym kraju.

Przewiduje się także pomoc finansową na inwestycje turystyczne na wsi. Wsparcie agroturystyki przewidziane jest z funduszu strukturalnego – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Z tego funduszu finansowany będzie Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” i Działanie: „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”. Wspierane będą projekty dotyczące między innymi uruchomienia lub rozwoju w gospodarstwie rolnym dodatkowej działalności w zakresie agroturystyki i usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, rzemiosła, rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie refundacji (zwro-tu) części poniesionych przez beneficjenta pomocy (rolnika lub domownika) kosztów kwalifikowanych projektu.

Dotacja przeznaczona będzie na:

• rozbudowę i adaptację istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie (o 5 pokoi gościnnych, pomieszczeń wspólnych dla gości, łazienek i aneksów kuchennych);
• urządzanie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności agroturystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych i rekreacyjnych;
• remont, budowę lub adaptacjię obiektów budowlanych;
• zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia;
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
• koszty zakupu środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty ogólne: planowania wstępnego, w tym przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej projektu.


POWIĄZANE

Odkrywanie lokalnej kuchni jest bez wątpienia jednym z najprzyjemniejszych aspek...

W tym roku przypada 20. rocznica powstania Stowarzyszenia Roter Hahn (tłum. niem...

12 placówek agroturystycznych zostało we wtorek laureatami konkursu "Na wsi najl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę