Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Ujście Warty" – 23. park narodowy 

19 czerwca 2002

Rada Ministrów zdecydowała o utworzeniu Parku Narodowego "Ujście Warty". W jego obrębie znajdzie się istniejący już ścisły rezerwat przyrody "Słońsk".

Znaczna część obszaru projektowanego Parku Narodowego "Ujście Warty" jest chroniona od 1977 r., kiedy na terenie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego utworzono rezerwat przyrody "Słońsk" – jeden z najcenniejszych w kraju pod względem ornitologicznym. W 1996 r. powstał Park Krajobrazowy "Ujście Warty" obejmujący ochroną tereny położone wokół rezerwatu, którego głównym celem jest przede wszystkim ochrona podmokłych łąk i pastwisk położonych na polderach w ujściu Warty. Obszar parku krajobrazowego, którego część znajdzie się w granicach Parku Narodowego "Ujście Warty", tworzy kompleks o powierzchni ponad 28 tys. ha. Zostanie on pomniejszony o tereny, które wejdą do parku narodowego. Park krajobrazowy będzie jednak nadal pełnił dotychczasowe funkcje. Otulina wyznaczona dla Parku Narodowego "Ujście Warty" znajdzie się w granicach parku krajobrazowego.

Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".

Główne cele utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty":

 • ochrona unikatowych siedlisk zalewowych ważnych dla wylęgu i życia ptaków wodnych oraz błotnych;
 • przywrócenie naturalnego charakteru obszaru wchodzącego w skład parku;
 • rozwój badań naukowych na terenie parku, w tym szczególnie przyrodniczych;
 • rozwój turystyki ekologicznej i edukacji przyrodniczej w celu upowszechniania wartości przyrodniczych;
 • sprzyjanie ekonomicznemu rozwojowi regionu u ujścia Warty i podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców.

Powyższe cele będą realizowane przez:

 • objęcie ochroną wszystkich najcenniejszych siedlisk zalewowych, ważnych dla ptaków wodnych i błotnych;
 • objęcie obszaru parku międzynarodową Konwencją RAMSAR, której celem jest ochrona trenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków;
 • udostępnianie zasobów przyrodniczych parku w celach naukowych, turystycznych i edukacyjnych w sposób nie kolidujący z jego ochroną;
 • realizację programów inwentaryzacji i ochrony wybranych elementów przyrodniczych z różnorodnych biologicznie zasobów parku oraz zrównoważone ich użytkowanie;
 • współpracę dyrekcji parku z samorządami lokalnymi w celu promocji regionu i jego zrównoważonego rozwoju;
 • wypracowanie zasad modelu funkcjonowania obszarów cennych przyrodniczo, ekstensywnie użytkowanych rolniczo i spełniających funkcje przeciwpowodziowe.

Zaproponowano wprowadzenie wielu regulacji prawnych w celu ochrony przyrody w parku.

Programy: "Proekologiczne rolnictwo w Parku Krajobrazowym Ujście Warty" i "Koncepcja rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na trenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty", a także materiały z Planu Ochrony Rezerwatu "Słońsk" będą podstawą do opracowania planu ochrony przyszłego parku narodowego.

Problemy związane z wędkowaniem rozwiązano z korzyścią dla ochrony przyrody. Wędkarze otrzymali pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód w rezerwacie "Słońsk". Postanowiono też, że żegluga na Warcie będzie utrzymana. Wszystkie zakazy, jakie będą obowiązywać na terenie przyszłego parku, mają związek z ochroną przyrody.

Władze samorządowe poparły ideę utworzenia parku. Wzięły po uwagę nie tylko konieczność ochrony pięknej przyrody, ale także argumenty ekonomiczne.

Powierzchnia projektowanego Parku Narodowego "Ujście Warty" ma wynieść 7955,86 ha. W jego skład wejdą grunty położone w gminach: Kostrzyn, Witnica, Słońsk, Górzyca. Wokół parku powstanie otulina o powierzchni 10453,99 ha. 

Powyższe rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2001 r. Łączny koszt utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty" wyniesie 2 205 tys. zł (2 058 tys. zł przewidziano w rezerwie celowej budżetu  państwa, a 147 tys. zł zostało wygospodarowane z limitu wydatków na 2001 rok dla parków narodowych).

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu 

POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę