aaa_TSW_2023
CTR_2023

Renty strukturalne PROW 2007 - 2013

25 czerwca 2007
W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. nr 109, poz. 750).

http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=24600
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 25 czerwca 2007 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać producent rolny, wpisany do ewidencji producentów rolnych, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Świadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw położonych w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim min 1 ha. Przekazanie gospodarstwa może odbyć się wyłącznie w sposób trwały.
Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy oraz gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, w przypadku gdy średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie przekracza średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju. Warunek dotyczący średnich powierzchni gospodarstw dla następcy nie dotyczy zstępnych przekazującego.

Średnie wielkości gospodarstw w poszczególnych województwach określa Prezes ARiMR.

http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=24601

Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub zalesienia.
Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 % najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalne zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.
Liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wyniesie 50,4 tys., czyli 7 200 rocznie.

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę