Wiadomość

9 września 2007
Definicja:

Działania polegają na stosowaniu niskonakładowego wypasu jako głównego sposobu użytkowania gruntów na półnaturalnych siedliskach, tradycyjnie zagospodarowanych jako pastwiska: murawy ciepłolubne (wariant P02a) oraz nizinne i górskie użytki na siedliskach świeżych i wilgotnych (warianty: P02b i P02c). W skład gatunkowy muraw ciepłolubnych wchodzi wiele rzadkich gatunków, w tym liczne gatunki bylin i traw stepowych, zagrożonych wyginięciem np. miłek wiosenny, pajęcznica liliowata, różne gatunki ostnic. Występują one głównie na wyżynach oraz sporadycznie na niżu i w górach, na suchych siedliskach wapiennych, gipsowych i lessowych. Najwartościowsze pastwiska nizinne, zlokalizowane w dolinach rzek, na glebach mineralnych, to np. zespół życicy trwałej i grzebienicy pospolitej. W przypadku pastwisk górskich na ochronę zasługuje np. zespół roślinny grzebienicy pospolitej i kostrzewy czerwonej. Ekstensywnie użytkowane pastwiska odznaczają się bogatą roślinnością trawiastą z dużym udziałem roślinności zielnej, niekiedy z udziałem turzyc i kęp sitowia, krzaków i drzew. Wykazują one duże walory krajobrazowe, stanowią cenne siedliska dla ptaków i odznaczają się bogactwem owadów ze względu na duży udział roślin motylkowych.

Znaczenie gospodarcze i zagrożenie:

* działanie to dotyczy łąk, na których wypas jest główną metodą gospodarowania;
* ekstensywne pastwiska nizinne są zagrożone przede wszystkim intensyfikacją; nadmierny wypas prowadzi do przekształcania się pastwisk w ubogie murawy i do niszczenia lęgów ptaków;
* pastwiska górskie są zagrożone odłogowaniem w wyniku procesów wyludniania się wsi i spadku pogłowia zwierząt wypasanych. Murawy ciepłolubne są też narażone na erozję wietrzną.

Cele:

* Ochrona zbiorowisk pastwiskowych o cennych walorach botanicznych i faunistycznych;
* Promocja zrównoważonego użytkowania pastwiskowego i przeciwdziałanie nadmiernym wypasom (w przypadku łąk nizinnych), przekształcaniu w pastwiska intensywne lub grunty orne;
* Ochrona cennych siedlisk ptasich.Wariant P02a - na pastwiskach użytkowanych ekstensywnie, zaliczanych do muraw ciepłolubnych.

Wymogi wariantu:

* zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania nawozów, ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw.
* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wapnowanie,
* niestosowanie pestycydów z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ( np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,
kontrolowany, wypas wolny owiec, kóz i krów przy obsadzie 0,5 DJP/ha,
* urządzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupełnianie wody lub dostarczanie przenośnych poideł,

Poziom wsparcia:

* Pastwiska na murawach ciepłolubnych" (Kod: P02a) - 300 PLN/haWariant P02b na pastwiskach nizinnych, użytkowanych ekstensywnie występujących na siedliskach świeżych i wilgotnych.

Wymogi wariantu:

* zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,
niestosowanie pestycydów z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,
* nawożenie azotem w ilości do 60 kg N/ha/rok w dawkach podzielonych,
* sezon pastwiskowy trwający od 20 maja do 15 października, na obszarach zalewowych termin rozpoczęcia wypasu nie wcześniej niż w dwa tygodnie po ustąpieniu wód,
* wypas obejmuje bydło, konie, owce ( a także inne zwierzęta, jeżeli jest to zgodne z celami ochrony tego zbiorowiska), przy obsadzie nie większej niż 1,0 DJP/ha,
* w uzasadnionych przypadkach możliwy jest całoroczny wypas koni,
* urządzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupełnianie wody lub dostarczanie przenośnych poideł.

Poziom wsparcia:

* Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym" (Kod: P02b01) - 400 PLN/haWariant P02c na pastwiskach górskich użytkowanych ekstensywnie.

Wymogi wariantu:

* zakaz: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,
* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wapnowanie,
* niestosowanie pestycydów z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ( np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,
* nawożenie azotem w ilości do 60 kg N/ha/rok w dawkach podzielonych,
* wypas kontrolowany lub rotacyjny bydła wypas rotacyjny przy obsadzie do 1,0 DJP/ha,
* sezon pastwiskowy trwający co najmniej 90 dni, począwszy od 20 maja, z wyjątkiem wypasu koni,
* urządzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupełnianie wody lub dostarczanie przenośnych poideł,
* wykaszanie niedojadów na 65%-85% powierzchni pastwiska górskiego w okresie lipiec-sierpień i usuwanie ściętej biomasy.

Poziom wsparcia:

* Pastwiska górskie 350-500 m. n.p.m." (Kod: P02c01) - 230 PLN/ha;
* Pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m." (Kod: P02c02) - 560 PLN/ha;


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę