aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007
Pakiet 8. Strefy buforowe

Wariant 8.1. Utrzymanie 2 – metrowych stref buforowych;

Wariant 8.2. Utrzymanie 5 – metrowych stref buforowych;

Wariant 8.3. Utrzymanie 2 – metrowych miedz śródpolnych;

Wariant 8.4. Utrzymanie 5 – metrowych miedz śródpolnych.

Opis: Działanie polega na utrzymaniu istniejących stref buforowych i miedz śródpolnych, które tworzą podłuSne pasy roślinności mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód, zmniejszenie erozji oraz zwiększenie róSnorodności biologicznej.

Cel: odpowiednie uSytkowanie gleb i ochrona wód

Wariant 8.1. Utrzymanie 2 – metrowych stref buforowych

Wariant 8.2. Utrzymanie 5 – metrowych stref buforowych

Definicja: Strefy buforowe to 2 lub 5 – metrowe (w najwęSszym miejscu) podłuSne pasy roślinności występujące wzdłuS cieków, małych zbiorników wodnych, strumieni, stawów, źródełek w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód. Szerokość strefy liczona jest od brzegu cieku lub zbiornika wodnego.

Wymogi wariantu 8.1. i 8.2.:

- utrzymanie strefy buforowej o szerokości 2 metrów lub 5 metrów;

- wykaszanie raz w roku, zachowując istniejące drzewa i krzewy, najpóźniej do 30 września;

- zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin;

- usunięcie biomasy w ciągu 2 tygodni od skoszenia.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej - 2243 PLN/ha

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej dla strefy buforowej 2-metrowej – 45 PLN/100 mb

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej dla strefy buforowej 5-metrowej – 110 PLN/100 mb

Wariant 8.3 Utrzymanie 2 – metrowych miedz śródpolnych

Wariant 8.4. Utrzymanie 5 – metrowych miedz śródpolnych

Definicja: Miedze śródpolne to 2 lub 5 – metrowe (w najwęSszym miejscu) podłuSne pasy roślinności występujące w obrębie duSych pól, wzdłuS linii lasu lub na obrzeSach wąwozów.

Wymogi wariantu 8.3. i 8.4.:

- utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości 2 metrów lub 5 metrów;

- wykaszanie raz w roku, zachowując istniejące drzewa i krzewy, najpóźniej do 30 września;

- zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej: 2033 PLN/ha

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej dla miedzy śródpolnej 2-metrowej – 40 PLN/100 mb

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej dla miedzy śródpolnej 5-metrowej – 100 PLN/100 mb

ZałoSenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu rolnośrodowiskowego Wskaźniki charakteryzujące przeciętne wyniki ekonomiczne gospodarstw przyjęte jako poziom referencyjny do kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu rolnośrodowiskowego zostały wyliczone na podstawie: danych GUS z 2001, 2002 i 2003 roku oraz danych charakterystycznych dla przychodów i kosztów z tego okresu. Ponadto źródłem danych były opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, pochodzące z własnych wieloletnich badań reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych w Polsce. Dane dotyczące współczynników standardowej nadwySki bezpośredniej 2002 r. (SNB) są ostatnimi danymi przeliczonymi w sposób zgodny ze stosowanym w krajach UE - wobec tego zostały one zaproponowane do wyliczeń. Wskaźniki charakterystyczne dla polskich gospodarstw rolnych dla lat 2001, 2002, 2003


1 Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego (ha)

Powierzchnia całkowita (ha) 8,20

Powierzchnia uSytków rolnych (ha) 7,30

2 Średnia obsada SD3 na 1 ha GPP 1,20

4 Średnia obsada SD na 1 ha GPP4 w trudnych warunkach 0,76 GUS

5 Standardowa NadwySka bezpośrednia dla 2002 r. na 1 ha UR (zł) 1400

6 NadwySka bezpośrednia na 1 ha UR w trudnych warunkach (zł) 1029 rachunkowość rolna+GUS

7 NadwySka bezpośrednia na 1 SD (zł) 154

8 NadwySka bezpośrednia na 1 SD przy opasie (zł) 802

9 Średni plon siana (dt/ha) 45,8 GUS 3 SD – sztuka duSa inwentarza Sywego 4 GPP – główna powierzchnia paszowa

Mając taki punkt odniesienia moSna było odpowiednio określić:

- utracony dochód;

- dodatkowe koszty związane z ponoszeniem nakładów na działania agrotechniczne związane z ochroną środowiska;

- dodatkowe koszty związane z określonymi uwarunkowaniami wynikające z opisu pakietu dopłat;

- oszczędności (z tytułu realizacji określonego pakietu w programierolnośrodowiskowym).


Straty (czyli utracony dochód) wynikający z:

- ekstensyfikacji produkcji, która spowodowana jest zmniejszeniem nakładów na środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin);

- rezygnacji z dosiewania traw oraz z ograniczenia zabiegów uprawowych;

- zmniejszenia obsady zwierząt.

W kalkulacji płatności wyeliminowano podwójne naliczanie płatności za wykonywanie tych samych praktyk rolniczych.
 

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę