aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007

1. ISEKP

Do czego służy ISEKP ?

Orientacja co do ilości potencjalnych projektów aplikujących w przyszłości do poszczególnych programów operacyjnych
Możliwość oceny stanu przygotowania projektów
Identyfikacja dobrych projektów, potrzebujących wsparcia na etapie przygotowań
Trening beneficjentów końcowych w zakresie formułowania zawartości przyszłych wniosków aplikacyjnych do Funduszy Strukturalnych

Uwaga: umieszczenie karty opisu projektu w ISEKP nie jest jeszcze równoznaczne ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o finansowanie projektu z Funduszy Strukturalnych.

Moduły systemu ISEKP

a) Moduł informacyjny (dostępny na stronie internetowej, bez potrzeby zakładania konta beneficjenta końcowego w bazie danych ISEKP)
b) Moduł kart opisu projektów
Karty opisu potencjalnych projektów ERDF
Karty opisu potencjalnych projektów Funduszu Spójności
c) Moduł administracyjny

Więcej na ten temat - http://isekp.mg.gov.pl


2. Opis projektu w systemie

Jak umieścić opis projektu w systemie?

Potencjalny beneficjent końcowy, poprzez ogólnodostępną stronę WWW wchodzi do modułu informacyjnego systemu, gdzie ma możliwość zapoznania się z procedurą umieszczania projektu w systemie oraz z treścią programów operacyjnych w ramach, których projekt może być realizowany.

Beneficjent końcowy kontaktuje się z właściwą, z punktu widzenia programu operacyjnego, jednostką zarządzającą lub pośredniczącą w zarządzaniu programem. Otrzymuje hasło i login swojego konta w ramach bazy danych projektów.

Wchodząc na swoje konto uzyskuje dostęp do modułu kart opisu projektu. Wypełnia właściwą kartę danymi na temat swojego projektu i zapamiętuje ją w bazie danych

Oczekuje na ocenę swojego projektu przeprowadzoną przez właściwą jednostkę oraz na ewentualne uwagi odnośnie zmian i uzupełnień opisu projektu.

3. Projekt - cechy

Służy realizacji określonego celu
Polega na skoordynowaniu powiązanych ze sobą działań
Jest ograniczony w czasie, posiada określone zasoby i budżet
Ma wyjątkowy charakter

4. Cykl wdrażania projektu
Internetowy System Ewidencji Kart Projektów Drukuj E-mail

Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych mają możliwość uzyskania weryfikacji swoich wniosków poprzez narzędzie jakim jest Internetowy System Ewidencji Kart Projektów

ISEKP jest bazą danych o potencjalnych projektach do dofinansowania z funduszu ERDF i Funduszu Spójności zgłoszonych z poszczególnych województw, która pełni rolę informacyjną :
  • dla Instytucji Zarządzających funduszami strukturalnymi, o ilości i stanie przygotowania potencjalnych projektów,
  • dla wnioskodawców, w celu nabycia doświadczenia w wypełnianiu wniosku do ERDF oraz informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach w zgłoszonym projekcie.


ISEKP zarządzany jest przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i innymi jednostkami zarządzającymi.

Zadaniem ISEKP nie jest gromadzenie gotowych wniosków o finansowanie projektów z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Wypełnienie karty i wprowadzenie danych o planowanym projekcie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszy strukturalnych. Baza ta pełnić będzie rolę informacyjną. Dzięki niej przyszłe instytucje zarządzające sektorami interwencji, programami operacyjnymi, oraz instytucja zarządzająca podstawami wsparcia wspólnoty otrzymają informacje na temat ilości i stanu przygotowania potencjalnych projektów, które będą mogły ubiegać się o finansowanie z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Karta opisu projektu w bazie danych w znacznej mierze przypomina, zakresem wprowadzanych informacji, przyszły wniosek aplikacyjny. Nie jest jednak z nim tożsama. Docelowy wniosek w niektórych aspektach może wymagać informacji bardziej szczegółowych lub prezentowanych w innym układzie. Wnioski znajdują się na stronie MGPiPS www.mg.gov.pl.

ISEKP jest bazą danych dostępną on-line. Składa się z kilku modułów:

  • moduł informacyjny (publikowane on-line informacje i instrukcje dla użytkowników bazy),
  • moduł kart opisu projektów ,
  • moduły służące administracji systemu i sporządzaniu raportów.

Moduł informacyjny służy zamieszczaniu bieżących informacji związanych z funkcjonowaniem i dostępem do systemu gromadzenia projektów. Zamieszczane w nim są aktualizowane na bieżąco teksty programów operacyjnych oraz uzupełnień programów, w których przewidziana jest interwencja ERDF oraz teksty dokumentów strategicznych dla Funduszu Spójności. Moduł informacyjny zawiera również odnośne akty prawne UE. Najważniejszą częścią modułu informacyjnego jest, uzupełniana na bieżąco instrukcja, wypełniania i oceny kart indywidualnych projektów.


Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP powinien wypełnić kartę zgłaszanego projektu, wybierając właściwy program operacyjny, priorytet i działanie, w ramach którego realizowany ma być projekt.

Zadaniem ISEKP nie jest gromadzenie gotowych wniosków o finansowanie projektów z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Wypełnienie karty i wprowadzenie danych o planowanym projekcie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszy strukturalnych. Baza ta pełnić będzie rolę informacyjną. Dzięki niej przyszłe instytucje zarządzające sektorami interwencji, programami operacyjnymi, oraz instytucja zarządzająca podstawami wsparcia wspólnoty otrzymają informacje na temat ilości i stanu przygotowania potencjalnych projektów, które będą mogły ubiegać się o finansowanie z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Karta opisu projektu w bazie danych w znacznej mierze przypomina, zakresem wprowadzanych informacji, przyszły wniosek aplikacyjny. Nie jest jednak z nim tożsama. Docelowy wniosek w niektórych aspektach może wymagać informacji bardziej szczegółowych lub prezentowanych w innym układzie. Wnioski znajdują się na stronie MGPiPS .
Zadaniem ISEKP nie jest gromadzenie gotowych wniosków o finansowanie projektów z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Wypełnienie karty i wprowadzenie danych o planowanym projekcie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszy strukturalnych. Baza ta pełnić będzie rolę informacyjną. Dzięki niej przyszłe instytucje zarządzające sektorami interwencji, programami operacyjnymi, oraz instytucja zarządzająca podstawami wsparcia wspólnoty otrzymają informacje na temat ilości i stanu przygotowania potencjalnych projektów, które będą mogły ubiegać się o finansowanie z Funduszu Spójności i funduszu ERDF. Karta opisu projektu w bazie danych w znacznej mierze przypomina, zakresem wprowadzanych informacji, przyszły wniosek aplikacyjny. Nie jest jednak z nim tożsama. Docelowy wniosek w niektórych aspektach może wymagać informacji bardziej szczegółowych lub prezentowanych w innym układzie. Wnioski znajdują się na stronie MGPiPS .POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę