aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wypełnianie wniosków za darmo?

2 kwietnia 2007
Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper, zaniepokojony docierającymi informacjami o tym, że niektóre ośrodki doradztwa rolniczego wprowadziły i dalej stosują opłaty za pomoc udzielaną rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie za 2007 rok, wystosował list do wojewodów w tej sprawie.

Szef resortu rolnictwa podkreśla w nim, że ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Do zadań tych ośrodków należy także udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego wyżej wymienione czynności, nieodpłatnie.

Przepisy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, zezwalające na odpłatne usługi w zakresie wypełniania wniosków lub innych dokumentów, odnoszą się innych podmiotów niż rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Za takim sposobem interpretacji przepisów tej ustawy, różnicującym zasady świadczenia usług na rzecz rolników (innych mieszkańców obszarów wiejskich) oraz innych podmiotów, przemawiają także zadania i cele działania jednostek doradztwa rolniczego, które to jednostki mają służyć rolnikom, jako grupie społecznej i wspierać rozwój obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przesyła formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności w poprzednim roku. Formularz ten jest już w części wypełniony, a zatem wypełnianie formularzy wniosków o płatność do gruntów rolnych nie polega na ich kompleksowym wypełnianiu, ale sprowadza się raczej do ich uzupełniania.

W związku z powyższym szef resortu rolnictwa zwrócił się do wojewodów z prośbą o podjęcie stosownych działań.
Jednocześnie wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper jest głęboko przekonany, że zarówno ośrodki doradztwa rolniczego jak również izby rolnicze, związki zawodowe, urzędy gmin, banki spółdzielcze i inne instytucje funkcjonujące na obszarach wiejskich włączą się aktywnie w pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, co jest z uznaniem przyjmowane przez rolników.


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę