aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przegląd prawny - czerwiec 2007

19 czerwca 2007

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w czerwcu 2007 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. 2007 nr 115 poz. 801)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071150801&type=2&name=D20070801.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. 2007 nr 115 poz. 800)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071150800&type=2&name=D20070800.pdf • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 115 poz. 794)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071150794&type=2&name=D20070794.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 nr 114 poz. 786)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071140786&type=2&name=D20070786.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (Dz. U. 2007 nr 114 poz. 785)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071140785&type=2&name=D20070785.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2007 nr 114 poz. 784)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071140784&type=2&name=D20070784.pdf • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2007 nr 114 poz. 780)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071140780&type=2&name=D20070780.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. 2007 nr 112 poz. 773)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071120773&type=2&name=D20070773.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz. U. 2007 nr 112 poz. 772)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071120772&type=2&name=D20070772.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. 2007 nr 110 poz. 764)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071100764&type=2&name=D20070764.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej (Dz. U. 2007 nr 110 poz. 763)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071100763&type=2&name=D20070763.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 750)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071090750&type=2&name=D20070750.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 – 2009 (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 749)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071090749&type=2&name=D20070749.pdf • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 747)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071090747&type=2&name=D20070747.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. 2007 nr 107 poz. 738)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071070738&type=2&name=D20070738.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze (Dz. U. 2007 nr 107 poz. 737)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071070737&type=2&name=D20070737.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. 2007 nr 107 poz. 733)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071070733&type=2&name=D20070733.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań z wykonania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. 2007 nr 105 poz. 719)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071050719&type=2&name=D20070719.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich (Dz. U. 2007 nr 104 poz. 714)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071040714&type=2&name=D20070714.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2007 nr 103 poz. 713)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071030713&type=2&name=D20070713.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2007 nr 103 poz. 712)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071030712&type=2&name=D20070712.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2007 nr 103 poz. 711)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071030711&type=2&name=D20070711.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 705)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020705&type=2&name=D20070705.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 704)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020704&type=2&name=D20070704.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 703)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020703&type=2&name=D20070703.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 702)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020702&type=2&name=D20070702.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 701)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020701&type=2&name=D20070701.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 700)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020700&type=2&name=D20070700.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 (Dz. U. 2007 nr 102 poz. 692)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071020692&type=2&name=D20070692.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 101 poz. 685)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071010685&type=2&name=D20070685.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 nr 101 poz. 684)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071010684&type=2&name=D20070684.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączona do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży (Dz. U. 2007 nr 101 poz. 683)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071010683&type=2&name=D20070683.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz. U. 2007 nr 101 poz. 682)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071010682&type=2&name=D20070682.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz krat charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. 2007 nr 101 poz. 681)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071010681&type=2&name=D20070681.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 670)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070990670&type=2&name=D20070670.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. 2007 nr 98 poz. 654)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070980654&type=2&name=D20070654.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli (Dz. U. 2007 nr 98 poz. 653)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070980653&type=2&name=D20070653.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. 2007 nr 98 poz. 652)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070980652&type=2&name=D20070652.pdf
POWIĄZANE

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...

Nastąpił przełom w reformie unijnego systemu azylowego i migracyjnego w Radzie i...

Akceptacja ustawy ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadcze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę