GUS_230920_750x100_stat

Przegląd prawny - lipiec 2005

2 lipca 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w lipcu 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1188)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051411188&type=2&name=D20051188.pdf • Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1182)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051411182&type=2&name=D20051182.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. 2005 nr 139 poz. 1169)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051391169&type=2&name=D20051169.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb (Dz. U. 2005 nr 138 poz. 1159)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051381159&type=2&name=D20051159.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury (Dz. U. 2005 nr 138 poz. 1158)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051381158&type=2&name=D20051158.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz (Dz. U. 2005 nr 133 poz. 1123)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051331123&type=2&name=D20051123.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" (Dz. U. 2005 nr 133 poz. 1122)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051331122&type=2&name=D20051122.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin (Dz. U. 2005 nr 132 poz. 1118)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051321118&type=2&name=D20051118.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna" (Dz. U. 2005 nr 132 poz. 1117)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051321117&type=2&name=D20051117.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt (Dz. U. 2005 nr 131 poz. 1098)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051311098&type=2&name=D20051098.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania (Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1088)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051301088&type=2&name=D20051088.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach (Dz. U. 2005 nr 129 poz. 1083)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051291083&type=2&name=D20051083.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2005 nr 128 poz. 1073)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051281073&type=2&name=D20051073.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" (Dz. U. 2005 nr 127 poz. 1065)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051271065&type=2&name=D20051065.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2005 nr 126 poz. 1058)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051261058&type=2&name=D20051058.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej" (Dz. U. 2005 nr 122 poz. 1030)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051221030&type=2&name=D20051030.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych (Dz. U. 2005 nr 121 poz. 1019)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051211019&type=3&name=D20051019Lj.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych" (Dz. U. 2005 nr 121 poz. 1018)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051211018&type=2&name=D20051018.pdf


POWIĄZANE

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...

Rolnicy!!!! Oto imienne listy posłów, którzy bronili waszych interesów podczas g...

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza  stanowisko zespołu d/s drobiarstwa w ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę