Claas_20.11.2020

Przegląd prawny - listopad 2006

19 grudnia 2006

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w listopadzie 2006 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1597)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062181597&type=2&name=D20061597.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1596)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062181596&type=2&name=D20061596.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału (Dz. U. 2006 nr 210 poz. 1552)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062101552&type=2&name=D20061552.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. 2006 nr 209 poz. 1548)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062091548&type=2&name=D20061548.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. 2006 nr 209 poz. 1547)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062091547&type=2&name=D20061547.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego (Dz. U. 2006 nr 209 poz. 1546)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062091546&type=2&name=D20061546.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku (Dz. U. 2006 nr 208 poz. 1543)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062081543&type=2&name=D20061543.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. 2006 nr 208 poz. 1542)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062081542&type=2&name=D20061542.pdf • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 208 poz. 1541)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062081541&type=2&name=D20061541.pdf • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2006 nr 208 poz. 1539)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062081539&type=3&name=D20061539Lj.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych (Dz. U. 2006 nr 207 poz. 1528)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062071528&type=2&name=D20061528.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie rodzajów roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objętych dopłatami do upraw tych roślin (Dz. U. 2006 nr 207 poz. 1527)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062071527&type=2&name=D20061527.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 207 poz. 1526)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062071526&type=2&name=D20061526.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 207 poz. 1525)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062071525&type=2&name=D20061525.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. 2006 nr 204 poz. 1507)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062041507&type=2&name=D20061507.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2006 nr 204 poz. 1506)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062041506&type=2&name=D20061506.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności (Dz. U. 2006 nr 203 poz. 1501)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062031501&type=2&name=D20061501.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. 2006 nr 202 poz. 1489)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062021489&type=2&name=D20061489.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa (Dz. U. 2006 nr 200 poz. 1476)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062001476&type=2&name=D20061476.pdf • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2006 nr 200 poz. 1472)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062001472&type=2&name=D20061472.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji (Dz. U. 2006 nr 199 poz. 1466)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061991466&type=2&name=D20061466.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. 2006 nr 199 poz. 1465)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061991465&type=2&name=D20061465.pdf
POWIĄZANE

Rozszerzenie Małego ZUS Plus na większą grupę przedsiębiorców, wprowadzenie dobr...

4 listopada 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że trwają pra...

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę