GUS_230920_750x100_stat

Przegląd prawny - luty 2005

2 lutego 2005

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano w lutym 2005 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej (Dz. U. 2005 nr 34 poz. 312)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050340312&type=2&name=D20050312.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku (Dz. U. 2005 nr 33 poz. 298)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050330298&type=2&name=D20050298.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2005 nr 31 poz. 265)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050310265&type=3&name=D20050265Lj.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2005 nr 31 poz. 264)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050310264&type=3&name=D20050264Lj.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła (Dz. U. 2005 nr 30 poz. 260)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050300260&type=2&name=D20050260.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności (Dz. U. 2005 nr 30 poz. 259)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050300259&type=2&name=D20050259.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. 2005 nr 30 poz. 258)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050300258&type=2&name=D20050258.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich" (Dz. U. 2005 nr 30 poz. 257)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050300257&type=2&name=D20050257.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia" (Dz. U. 2005 nr 30 poz. 256)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050300256&type=2&name=D20050256.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 nr 27 poz. 228)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050270228&type=2&name=D20050228.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych (Dz. U. 2005 nr 27 poz. 227)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050270227&type=2&name=D20050227.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. 2005 nr 27 poz. 226)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050270226&type=2&name=D20050226.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. 2005 nr 27 poz. 225)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050270225&type=2&name=D20050225.pdf • Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 23 poz. 188)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050230188&type=2&name=D20050188.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu (Dz. U. 2005 nr 22 poz. 184)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050220184&type=2&name=D20050184.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 nr 22 poz. 179)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050220179&type=2&name=D20050179.pdf
POWIĄZANE

30 września 2020 r. weszły w życie przepisy które nakładają obowiązek prezentowa...

Rolnicy!!!! Oto imienne listy posłów, którzy bronili waszych interesów podczas g...

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza  stanowisko zespołu d/s drobiarstwa w ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę