a_bio_expo_Ptak
a_kanaba_750

Z prac Sejmowej Komisji rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 czerwca 2008

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  26 czerwca  wysłuchała informacji o sytuacji na podstawowych rynkach rolnych oraz prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Bogusław Nadolnik, omówił sytuację w Polsce oraz w UE na podstawowych rynkach produktów roślinnych i zwierzęcych: zbóż, mięsa wieprzowego, wołowego i produktów mleczarskich.
Na światowym rynku zbóż obserwuje się tendencje wzrostowe produkcji przy jednoczesnym wzroście konsumpcji w wyniku, czego światowe zapasy zbóż ulegną zmniejszeniu. Szacuje się, że w Polsce zbiory będą niższe o ok. 10 % w porównaniu do roku ubiegłego ze względu na występującą na połowie obszaru kraju suszę.
Ze względu na znaczny wzrost cen zbóż i pasz spadło pogłowie trzody chlewnej, co skutkuje wzrostem cen żywca wieprzowego o 32 % w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Ceny żywca wołowego pozostają niższe niż w całej UE, gdzie obserwuje się deficyt tego produktu. W Polsce propaguje się rozwój hodowli ras mięsnych m.in. poprzez wykup kwot mlecznych od rolników, którzy przechodzą z hodowli bydła mlecznego na mięsne.
Produkcja mięsa drobiowego w Polsce jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo (ceny niższe o ok. 20 % niż ceny w UE) stąd obserwowany wzrost eksportu.
Ministerstwo wystąpiło do KE o rekompensaty z tytułu zmniejszonych dochodów producentów w związku z wystąpieniem na przełomie roku grypy ptaków.
Na unijnym rynku mleka obserwuje się znaczny wzrost cen produktów mleczarskich, nawet do 100%. W Polsce po wcześniejszej tendencji wzrostu cen skupu mleka obecnie następuje proces odwrotny, co budzi niepokój producentów. W sytuacji zagrożenia brakiem pasz na skutek suszy możliwe jest odchodzenie od produkcji mleka.
W dyskusji posłowie podnosili m.in. sprawę powiązania poszczególnych rynków – zbóż i mięsa. Zwracali uwagę na braku działań rządu w celu poprawy sytuacji dochodowej rolników, poszukiwania nowych rynków zbytu szczególnie, jeśli chodzi o mięso oraz na potrzebę szybszej reakcji na suszę.
Komisja przyjęła informację.

Ponadto na kolejnym posiedzeniu, Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich .
W trakcie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 3 poprawek i odrzucenie jednej poprawki.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć mają na celu: usprawnienie obwieszczania informacji na temat suszy, co pozwoli na bardziej sprawne działania odpowiednich służb oraz firm ubezpieczeniowych; doprecyzowanie terminu objęcia ubezpieczeniem strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi poniżej 0ºC w okresie od 15.04 do 30.06.; zmniejszenie z 2 do 1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych w Komisji do spraw oceny ofert firm ubezpieczeniowych.
Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić wprowadza trzecią grupę upraw do ubezpieczenia – głównie owoców i warzyw.
Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach .
W trakcie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki.
Komisja wnosi o przyjęcie jednej poprawki i odrzucenie dwóch pozostałych poprawek.
Poprawka, która Komisja proponuje przyjąć polega na skreśleniu w art. 1 pkt 1, dotyczącego znakowania pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić zmierzają do przesunięcia z dnia 1 stycznia 2013 r. na dzień 12 lutego 2009 r. terminu wejścia zakazu wytwarzania i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz do przeznaczenia środków z NFOŚ na dopłaty do stosowania pasz genetycznie niezmodyfikowanych w wysokości równej różnicy cen.


POWIĄZANE

Znikniecie z rekomendacji – niebezpiecznie rozporządzenie UE. Jeszcze w tym roku...

Niebanalne imiona dla dziecka - inspiracje z różnych kultur i języków. Weź udzia...

27 marca Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" przesłał do Ministra Rolnictwa i Ro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę