GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

19 czerwca 2002

ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. 022/635 10 00, fax 635 40 00


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa powstała na mocy ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Organami Agencji są: Prezes i Rada Nadzorcza.

Agencja zobowiązana została do przejęcia mienia po zlikwidowanych PGR oraz nieruchomości rolnych z Państwowego Funduszu Ziemi, a także z innych tytułów. Przejmowane przez Agencję nieruchomości rolne oraz mienie z nim związane tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).

Agencja realizuje następujące zadania z zakresu:

 • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,
 • restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne (Kupno lub dzierzawa w przetargu ograniczonym.doc, zamiana nieruchomosci rolnikow.doc.)
 • administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne (ustawa o gospodarowaniu nieruchomosciami SP.doc)
 • tworzenia gospodarstw rolnych oraz powiększania już istniejących gospodarstw rodzinnych,
 • zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
 • tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej,
 • wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

W realizacji zadań Agencja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonym jej majątkiem Skarbu Państwa. Sprzyja temu znaczna swoboda wyboru form dysponowania mieniem Zasobu WRSP. Agencja może bowiem mienie to sprzedać w części lub całości, oddać na czas określony do odpłatnego korzystania (wydzierżawić) osobom prawnym i fizycznym, wnieść do spółek, przekazać w zarząd lub powierzyć administratorowi w celu gospodarowania. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu WRSP mogą być także przekazane nieodpłatnie: gminom na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych, Lasom Państwowym w celu zalesiania, osobom prawnym Kościołów.

Przekształcenia własnościowe obejmują trzy etapy:

 • przejęcie mienia do Zasobu WRSP;
 • przygotowanie projektu restrukturyzacji mienia, pod kątem jego właściwego zagospodarowania;
 • rozdysponowanie i zagospodarowanie mienia.

Pierwsze dwa etapy zostały praktycznie w całości zrealizowane. Trzeci jest mocno zaawansowany. Oznacza to, że przejęte mienie zostało zrestrukturyzowane, w dużej mierze zagospodarowane, natomiast nie w pełni sprywatyzowane.


Oddziały terenowe AWRSP:

 1. 85-039 BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA 38
  Centrala (052) 349 37 73, fax:349 37 98
 2. 80-809 GDAŃSK, UL. MILSKIEGO 1
  Centrala (058) 302 34 51; 302 32 23, 300 48 41, fax: 300 48 43
 3. 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JAGIELLOŃCZYKA 8
  Centrala (095) 721 53 40, fax: 721 54 33
 4. 20-027 LUBLIN, SKR. POCZ. 238, UL. KARŁOWICZA 4
  Centrala (081) 532 2112, 532 6811, 532 59 67, fax: 532 O5 11
 5. 10-448 OLSZTYN UL. GŁOWACKIEGO 6
  Centrala (089) 523 50 29, fax: 523 56 85
 6. 45-068 OPOLE, UL. 1 MAJA 6
  Centrala (077) 453 97 29, 453 98 09, fax: 453 98 06
 7. 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 12
  Centrala (061) 856 06 70, fax: 851 50 92
 8. 70-502 SZCZECIN, WAŁY CHROBREGO 4
  Centrala: tel. (091) 814 42 00, fax: 814 42 22
 9. 54-610 WROCŁAW, UL. MIŃSKA 60
  Centrala: (071) 357 50 68, fax: 357 90 97
 10. 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
  Centrala (022) 635-83-55 fax: 635 40 00
Oprac. za stroną internetową AWRSP

POWIĄZANE

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie ułatwień przy nabywaniu nieruchom...

Od dziś rusza cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Już teraz po...

Architekci z biura 81.WAW.PL zaprojektowali budynek, którego najważniejszą cechą...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę