aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

19 czerwca 2002

ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. 022/635 10 00, fax 635 40 00


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa powstała na mocy ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Organami Agencji są: Prezes i Rada Nadzorcza.

Agencja zobowiązana została do przejęcia mienia po zlikwidowanych PGR oraz nieruchomości rolnych z Państwowego Funduszu Ziemi, a także z innych tytułów. Przejmowane przez Agencję nieruchomości rolne oraz mienie z nim związane tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).

Agencja realizuje następujące zadania z zakresu:

 • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,
 • restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne (Kupno lub dzierzawa w przetargu ograniczonym.doc, zamiana nieruchomosci rolnikow.doc.)
 • administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne (ustawa o gospodarowaniu nieruchomosciami SP.doc)
 • tworzenia gospodarstw rolnych oraz powiększania już istniejących gospodarstw rodzinnych,
 • zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
 • tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej,
 • wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

W realizacji zadań Agencja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonym jej majątkiem Skarbu Państwa. Sprzyja temu znaczna swoboda wyboru form dysponowania mieniem Zasobu WRSP. Agencja może bowiem mienie to sprzedać w części lub całości, oddać na czas określony do odpłatnego korzystania (wydzierżawić) osobom prawnym i fizycznym, wnieść do spółek, przekazać w zarząd lub powierzyć administratorowi w celu gospodarowania. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu WRSP mogą być także przekazane nieodpłatnie: gminom na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych, Lasom Państwowym w celu zalesiania, osobom prawnym Kościołów.

Przekształcenia własnościowe obejmują trzy etapy:

 • przejęcie mienia do Zasobu WRSP;
 • przygotowanie projektu restrukturyzacji mienia, pod kątem jego właściwego zagospodarowania;
 • rozdysponowanie i zagospodarowanie mienia.

Pierwsze dwa etapy zostały praktycznie w całości zrealizowane. Trzeci jest mocno zaawansowany. Oznacza to, że przejęte mienie zostało zrestrukturyzowane, w dużej mierze zagospodarowane, natomiast nie w pełni sprywatyzowane.


Oddziały terenowe AWRSP:

 1. 85-039 BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA 38
  Centrala (052) 349 37 73, fax:349 37 98
 2. 80-809 GDAŃSK, UL. MILSKIEGO 1
  Centrala (058) 302 34 51; 302 32 23, 300 48 41, fax: 300 48 43
 3. 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JAGIELLOŃCZYKA 8
  Centrala (095) 721 53 40, fax: 721 54 33
 4. 20-027 LUBLIN, SKR. POCZ. 238, UL. KARŁOWICZA 4
  Centrala (081) 532 2112, 532 6811, 532 59 67, fax: 532 O5 11
 5. 10-448 OLSZTYN UL. GŁOWACKIEGO 6
  Centrala (089) 523 50 29, fax: 523 56 85
 6. 45-068 OPOLE, UL. 1 MAJA 6
  Centrala (077) 453 97 29, 453 98 09, fax: 453 98 06
 7. 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 12
  Centrala (061) 856 06 70, fax: 851 50 92
 8. 70-502 SZCZECIN, WAŁY CHROBREGO 4
  Centrala: tel. (091) 814 42 00, fax: 814 42 22
 9. 54-610 WROCŁAW, UL. MIŃSKA 60
  Centrala: (071) 357 50 68, fax: 357 90 97
 10. 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
  Centrala (022) 635-83-55 fax: 635 40 00
Oprac. za stroną internetową AWRSP

POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę