aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ceny gruntów ornych w I półroczu 2002 r.

3 grudnia 2002

Średnie ceny gruntów ornych ogółem kształtowały się w I półroczu br. na poziomie 5011 zł za 1 ha i były niższe zarówno w porównaniu z II półroczem 2001 roku, jak i z analogicznym okresem roku poprzedniego odpowiednio o 4,7% i 2,5%.

W przekroju wojewódzkim najwyższe ceny gruntów ornych ogółem odnotowano w transakcjach kupna-sprzedaży w województwie małopolskim – 7600 zł za 1 hektar, a najniższe w województwie lubuskim – 2786 zł za 1 hektar.

W porównaniu z poprzednim półroczem spadek cen gruntów ornych ogółem dotyczył 14 województw, przy czym najgłębszy, o ponad 10%, wystąpił w województwie lubuskim i świętokrzyskim. Omawiane ceny wzrosły jedynie w województwie podlaskim i pomorskim (odpowiednio o 4,1% i 6,7%).

Spadek cen gruntów ornych ogółem w porównaniu z I półroczem 2001 roku miał miejsce w 13 województwach i największy wystąpił, podobnie jak w porównaniu z II półroczem 2001 roku, w województwie lubuskim i świętokrzyskim (o ponad 10%). Wzrost cen odnotowano w województwach: podlaskim (o 7,3%), pomorskim (o 11,1%) i śląskim (o 0,9%).

Niższe ceny, w porównaniu z poprzednim półroczem, płacono za wszystkie grunty – dobre, średnie i słabe, przy czym najgłębszy spadek omawianych cen (o 6,3%) dotyczył gruntów średniej jakości. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ceny gruntów dobrych i średnich były niższe odpowiednio o 2,7% i 3,9%, natomiast ceny gruntów słabych wzrosły o 0,8%.

Wyszczególnienie Grunty orne
Ogółem dobre średnie słabe
w zł za 1 ha
Polska 5011 7027 5041 2965
dolnośląskie 3969 5062 4091 2753
kujawsko-pomorskie 5510 7866 5684 2980
lubelskie 4128 5991 4071 2321
lubuskie 2786 3561 2810 1987
łódzkie 4618 6812 4465 2577
małopolskie 7600 9473 8571 4755
mazowieckie 5246 8066 4893 2778
opolskie 6042 7673 6536 3918
podkarpackie 3818 5417 3905 2132
podlaskie 5069 7390 5131 2687
pomorskie 4484 5267 4567 3618
śląskie 5011 6877 5458 2699
świętokrzyskie 5096 7125 5128 3036
warmińsko-mazurskie 3341 4568 3405 2049
wielkopolskie 6147 8898 5923 3619
zachodniopomorskie 3595 4939 3412 2433

W informacji zamieszczono dane dotyczące poziomów cen nieruchomości w zakresie mieszkań oraz cen gruntów ornych. Dane dotyczą I półrocza 2002 r. i zostały opracowane na podstawie badania cen nieruchomości oraz badania cen użytków rolnych w obrocie prywatnym. Podstawą prawną obydwu badań jest Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2002 stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w tej sprawie (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1052).

****
Grunty orne – grunty w uprawie, tj. pod zasiewami, wraz z ogrodami przydomowymi oraz odłogi i ugory. Grunty orne zaliczane są do określonych klas bonitacyjnych obejmujących grunty:
  • dobre (pszenno-buraczane – zaliczane do I, II i IIIa klasy),
  • średnie (żytnio-ziemniaczane – klasa IIIb i IV),
  • słabe (piaski lub grunty podmokłe – klasa V i VI).

POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę