aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ceny gruntów rolnych Zasobu WRSP

19 maja 2004

Informacja o średnich  cenach sprzedaży gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-2003.

Średnie cen sprzedaży gruntów rolnych w transakcjach zawartych przez Agencję rosły do 1999 r. W trzech kolejnych latach nieco spadły i w 2003 r. znowu wzrosły.

Średnie ceny 1 ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  w latach 1992-2003.

w 1992 i 1993 r. - 1100 zł
w 1994 - 1370 zł
w 1995 - 1491 zł
w 1996 - 1874 zł
w 1997 - 2444 zł
w 1998 - 3048 zł
w 1999 - 3684 zł
w 2000 - 3554 zł
w 2001 - 3414 zł
w 2002 - 3438 zł
w 2003 - 3736 zł

Mimo, że w latach 1999 - 2002 średnie (roczne) ceny uzyskiwane przez Agencję za grunty rolne miały lekką tendencję spadkową, to głębsza analiza zawartych transakcji wskazuje, że faktycznie nie tylko nie występuje zjawisko spadku cen, wręcz odwrotnie ceny ziemi systematycznie rosną. Wyczerpują się natomiast zasoby gruntów droższych, atrakcyjnych pod względem jakości, rozłogu czy położenia (np. wokół dużych aglomeracji). Wzrost w roku 2003 średniej ceny gruntów rolnych Zasobu oznacza, że przy ograniczonej podaży, nawet grunty o stosunkowo niskiej atrakcyjności uzyskiwały dobre ceny.

Analizując średnie ceny sprzedaży gruntów Zasobu WRSP uzyskane w 2003 r. według grup obszarowych oraz przez poszczególne oddziały i filie Agencji (tabela w załączniku) można stwierdzić, że małe działki (do 1 ha) były najdroższe, płacono za nie średnio ponad 5 tys. zł. Najwyższe ceny za 1 ha gruntów ornych (ok. 6 tys. zł) uzyskały oddziały w Opolu, Poznaniu i Bydgoszczy, najniższe natomiast w Lublinie i w filiach: Suwałki oraz Koszalin ( poniżej 3 tys. zł).

Z badań rynku ziemi rolniczej, prowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie wynika, że ceny ziemi uzyskiwane w obrocie prywatnym są wyższe niż uzyskiwane przez Agencję. Według badań IERiGŻ (opartych m.in. na danych GUS) w latach 1999 - 2002 przeciętna cena za grunty w transakcjach prywatnych wynosiła odpowiednio 4 390 zł/ha, 4 786 zł/ha 5 197 zł/ha i 5 042 zł/ha.

Warto także porównać ceny gruntów rolnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W krajach tych ziemia rolna jest dobrem specyficznym, sprzedawanym incydentalnie za cenę określoną przez prywatne agencje handlu nieruchomościami (Wielka Brytania, Irlandia) lub biura związków rolników (Dania) czy kontrolowane przez państwo spółki (Niemcy, Francja). Operując średnimi cenami ziemi podawanymi przez te podmioty nie można jednak mieć wątpliwości, że są one bardzo wysokie.

Ceny ziemi rolnej w PLN/ha
obliczono według kursu złotego podanego przez NBP na dzień 21.12.2001 r.(Źródło: European Real Estate Council. - opracował dr Andrzej Zadura)

Holandia - 106 800
Belgia - 106 800
Niemcy - 89 000
Irlandia - 42 730
Wielka Brytania - 40 950
Francja - 33 820
Polska - 4 985
Jak widać ceny ziemi w wielu krajach Unii Europejskiej mogą przyprawić o zawrót głowy polskich rolników, a z kolei ceny ziemi w Polsce są przedmiotem ekscytacji rolników z krajów Unii Europejskiej o czym wielokrotnie p. A. Zadura miał okazję osobiście się przekonać.

W Polsce jak dotychczas ziemia rolnicza jest dobrem relatywnie tanim a kapitał inwestycyjny dobrem trudnym do pozyskania. Podobna sytuacja jest w rolnictwie większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej po transformacji rynkowej ich gospodarek. Na przykład jeden hektar ziemi w prywatnym obrocie w Rumunii można kupić za 1400 PLN.


POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę