GUS_230920_750x100_stat

Co zrobić gdy dojdzie do kolizji?

5 grudnia 2002

Kiedy nastąpi szkoda wynikająca z wypadku drogowego trzeba pamiętać o zachowaniu pewnych zasad, a następnie o dopełnieniu szeregu formalności. Jednym słowem, mimo bardzo stresowej sytuacji należy zachować zimną krew oraz posiadać możliwie pełną wiedzę, którą można wykorzystać niejako automatycznie w krytycznym momencie.

Jeśli dojdzie do kolizji pierwszą czynnością jest zabezpieczenie miejsca wypadku oraz zadbanie by nie nastąpiło powiększenie rozmiaru uszkodzeń. Koniecznie trzeba ustalić, kto ponosi winę za powstałą szkodę. W razie różnych wersji przebiegu zdarzenia, trzeba wezwać policję, która ustali winowajcę i ukarze go mandatem karnym, bądź też skieruje wniosek do Kolegium ds. wykroczeń. Obowiązek zawiadomienia policji istnieje zawsze, gdy w wypadku są osoby ranne lub zabite. Dobrze jednak wezwać stróżów prawa niemal zawsze, chociaż jest to zwykle czasochłonne. Jednak protokół z zajścia może zaoszczędzić sporo problemów w przyszłości. Często zdarza się, że sprawca próbuje uniknąć odpowiedzialności i wypiera się spisanych wcześniej oświadczeń. Jeśli wezwanie policji nie jest możliwe z różnych względów, należy dopilnować by sprawca wypadku napisał  własnoręcznie oświadczenie, w którym precyzyjnie opisze okoliczności zdarzenia i potwierdzi swoją winę. Powinno ono zawierać dane osobowe sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeń i adres placówki w której zawarto umowę, numer polisy OC i datę jej ważności, numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji, nr dowodu osobistego i prawa jazdy oraz wszystkie inne dane pomocne w zidentyfikowaniu sprawcy. Często gotowe druki oświadczeń są drukowane w magazynach motoryzacyjnych. Niektórzy ubezpieczyciele dołączają go do polisy OC. Bardzo ważne i warte podkreślenia jest to, że oświadczenie musi być własnoręcznie napisane i podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem sprawcy.

Jeśli rozmiar szkody pozwala na dojechanie do najbliższego warsztatu, warto się tam udać celem ustalenia rozmiaru szkody i ewentualnych zagrożeń związanych z dalsza jazdą. Trzeba pamiętać, że rzeczoznawca ubezpieczyciela będzie musiał ocenić szkodę. Dopiero po oszacowaniu szkody przez likwidatora można oddać auto do naprawy.

Gdy wypadek był na tyle groźny, że samochód nie jest w stanie opuścić miejsca zdarzenia trzeba wezwać pomoc drogową. Przed uczynieniem tego dobrze sprawdzić czy ma się wykupione assistance. Jeśli tak, w polisie powinien znajdować się numer alarmowy pomocy drogowej. W ramach assistance, pieniądze za holowanie pojazdu zwróci ubezpieczyciel. Koszty holowania mogą być zwrócone poszkodowanemu w wypadku, z ubezpieczenia OC sprawcy.

Rzeczoznawca ubezpieczyciela dokonuje oględzin pojazdu, bezpośrednio w punkcie likwidacji szkód lub w wyznaczonym przez poszkodowanego miejscu. Kosztorys naprawy z reguły jest dokonywany w oparciu o międzynarodowy komputerowy system likwidacji szkód: Audatex lub Eurotax. Po otrzymaniu kosztorysu naprawy i o ile to możliwe, skierowania na naprawę bezgotówkową, można oddać samochód do warsztatu. Często towarzystwa ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z poszczególnymi warsztatami i rozliczają się bezpośrednio z nimi. Przy tym układzie poszkodowany nie musi angażować własnych środków finansowych w naprawę. W sytuacji, gdy poszkodowany zdecyduje się na naprawę samochodu z własnego AC, np. ze względu na możliwość naprawy bezgotówkowej, jego polisa zostanie tymczasowo obciążona do czasu zrefundowania szkody przez ubezpieczyciela sprawcy.

Gdyby sytuacja była bardziej skomplikowana – sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC, a poszkodowany nie zdecydował się na AC, z pomocą może przyjść Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Roszczenie można zgłosić bezpośrednio w UFG lub w którymkolwiek zakładzie ubezpieczeniowym prowadzącym ubezpieczenia OC.

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy lub z AC jeśli zawarł na nie umowę. W pierwszym przypadku zaistniałą szkodę należy zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy. Pracownik towarzystwa rejestruje ją na podstawie wypełnionego przez poszkodowanego formularza szkody. Zgłoszenie szkody z AC może nastąpić w terminie siedmiu dni roboczych od daty wypadku. W przypadku OC ogólne warunki ubezpieczenia zalecają zgłoszenie szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania. Niestety, w praktyce trwa to dłużej.


POWIĄZANE

Od dziś rusza cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Już teraz po...

Architekci z biura 81.WAW.PL zaprojektowali budynek, którego najważniejszą cechą...

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Preze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę