aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Program Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku w roku akademickim 2007/2008

20 kwietnia 2007
W 2007 roku rozpocznie się już VI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, realizowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Głównym celem Programu jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji młodzieży, pochodzącej ze wsi i małych miast, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich. Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera organizacyjnie Program w segmencie I, dotyczącym młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich.

Agencja uczestniczy w prowadzeniu akcji informacyjnej o Programie oraz zajmuje się wstępną weryfikacją wniosków składanych przez kandydatów na stypendystów.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi jego realizacji, zamieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz do kontaktu z właściwymi dla miejsca zamieszkania Oddziałami Terenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych.

W roku akademickim 2007/2008 w ramach I segmentu Programu Stypendiów Pomostowych planowane jest przyznanie 830 stypendiów dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. Wzorem lat ubiegłych do Programu Stypendiów Pomostowych zakwalifikowany może być maturzysta z 2007 r., który spełnia następujące wymagania:

    * jest studentem pierwszego roku dziennych studiów magisterskich w uczelni wyższej mającej uprawnienia do przyznawania tytułu magistra, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym;
    * jest dzieckiem byłych pracowników ppgr (co najmniej jeden z rodziców), którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę  w okresie co najmniej 3 lat;
    * mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
    * pochodzi z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 655 zł netto (lub 758 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności);
    * uzyskał na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów (liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu – uczeń samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).


Wnioski, dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz w szkołach ponadgimnazjalnych do których uczęszczali stypendyści Agencji Nieruchomości Rolnych, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2007 r. we właściwym Oddziale Terenowym Agencji. Następnie zostaną one przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, gdzie rozpatrzy je Komisja Stypendialna. Stypendium wypłacane będzie przez okres jednego roku akademickiego w wysokości 3800 zł (przekazywane w 10 miesięcznych ratach po 380 zł każda).

POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę