Adama_Spyrale_1-31.05.21

VII edycja Stypendiów Pomostowych – PRZEDŁUŻENIE NABORU

24 grudnia 2015
Uwaga Maturzyści! Nabór do programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2008/2009 został przedłużony do dnia 19 września 2008 r.
W 2008 roku rozpoczyna się VII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, realizowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Głównym celem Programu jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji młodzieży, pochodzącej ze wsi i małych miast, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich. Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera organizacyjnie Program w segmencie I A, dotyczącym młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. Agencja uczestniczy w prowadzeniu akcji informacyjnej o Programie oraz zajmuje się wstępną weryfikacją wniosków składanych przez kandydatów na stypendystów. Osoby zainteresowane udziałem w Programie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi jego realizacji, zamieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz do kontaktu z właściwymi dla miejsca zamieszkania Oddziałami Terenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i spełniasz następujące kryteria:

    * dostaniesz się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
    * jesteś dzieckiem byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 3 lat;
    * osiągnąłeś na egzaminie maturalnym: liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu;
    * mieszkasz na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;
    * pochodzisz z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 788 zł lub 906 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


masz szansę wziąć udział w programie stypendialnym FEP.

Wnioski, dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali stypendyści Agencji Nieruchomości Rolnych, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2008 r. we właściwym Oddziale Terenowym Agencji. Następnie zostaną one przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, gdzie rozpatrzy je Komisja Stypendialna. Stypendium wypłacane będzie przez okres jednego roku akademickiego w wysokości 3800 zł (przekazywane w 10 miesięcznych ratach po 380 zł każda).


POWIĄZANE

Dzierżawa pozostaje podstawową formą zagospodarowania nieruchomości rolnych Skar...

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących ...

Rada Ministrów przyjęła 9. marca projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę