1,1 mld zł oszczędności budżetu z KRUS w 2005 r.

21 września 2004

1,1 mld zł w 2005 r. zaoszczędzi budżet państwa dzięki nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - wynika z uzasadnienia projektu, przesłanego przez rząd do uzgodnień międzyresortowych.

W uzasadnieniu podano, że obliczenia wykonano na podstawie założenia, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych w 2003 r. wynosił 1.030 zł. Projekt zakłada, że Skarb Państwa nie będzie musiał odkupywać gruntów od rolników uprawnionych do emerytury lub renty rolnej. Rolnicy ubiegający się o te świadczenia będą sprzedawać swoje grunty na wolnym rynku lub przekazywać rodzinie.

Obecnie budżet państwa płaci za te grunty 25 proc. kosztów oszacowania nieruchomości wchodzących w skład przejmowanego gospodarstwa. Jeżeli rolnik nie sprzeda gospodarstwa na wolnym rynku, nie otrzyma 75 proc. tzw. części uzupełniającej emerytury lub renty, co jest praktykowane obecnie. Gdyby rolnik nie mógł sprzedać gruntu na wolnym rynku, to będzie mógł za darmo przekazać gospodarstwo do Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu uzyskania renty rolniczej.

Według projektu, rolnicy będą płacić składki co miesiąc, a nie jak obecnie co kwartał. Poza tym maksymalna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma wynosić 444 zł miesięcznie. Rząd proponuje, aby składka na ubezpieczenie rolników składała się z tzw. części osobowej - jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych oraz dochodowej. Wysokość składki osobowej ma być niezmieniona i ma wynosić 10 proc. najniższej emerytury.

Składkę dochodową będzie się wymierzać w gospodarstwach powyżej 5 ha przeliczeniowych. W gospodarstwach rolnych w przedziale 5-10 ha przeliczeniowych, łączna składka dochodowa od wszystkich ubezpieczonych ma wynosić 15 proc. dochodu ponad kwotę dochodu równą dochodowi z gospodarstwa o powierzchni 5 ha przeliczeniowych. Natomiast dla gospodarstw powyżej 10 ha przeliczeniowych - 20 proc. tej nadwyżki.

Przykładowo rolnik mający ponad 50 ha gruntów przeliczeniowych obecnie płaci kwartalnie niewiele ponad 200 zł składki za osobę. Po zmianach jego kwartalna składka wzrośnie do 1.100 zł za jedną osobę. Projekt przewiduje, że w KRUS-ie mogą być ubezpieczeni tylko ci domownicy lub rolnicy, którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą (czyli nie zatrudniają pracowników), a roczny podatek dochodowy od tej działalności nie przekroczy kwoty 2 tys. 528 zł.

Projekt zakłada zmianę struktury organizacyjnej KRUS. Rada nadzorcza KRUS liczyłaby 12 osób i składałaby się z 4 członków rządu, 2 członków powołanych na wniosek organizacji społeczno- zawodowych rolników zrzeszających emerytów i rencistów oraz 6 członków zgłoszonych przez ogólnokrajowe związki zawodowe.

Oprócz tego na 3-letnią kadencję powoływana byłaby rada nadzorcza funduszu składkowego. Liczyłaby ona 5 osób: 2 przedstawicieli rządu i 3 członków zgłoszonych przez organizacje rolników. Te organy zastąpiłyby funkcjonującą obecnie 50-osobową Radę Rolników. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2005 r.


POWIĄZANE

Proponowane przepisy zostały opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Odno...

Różne kierunki dostaw gwarantują, że surowca nie zabraknie, a Senat pracuje nad ...

Polski biznes najgorsze ma jeszcze przed sobą, a ten rok może się okazać rekordo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę