aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Abonenci telefoniczni mają wybór

21 stycznia 2004

Od 30 stycznia br. abonenci – w przypadku gdy korzystanie z przydzielonego numeru będzie uciążliwe – uzyskają uprawnienie do wystąpienia z żądaniem zmiany przydzielonego numeru. Będą też mogli skorzystać z możliwości zachowania przydzielonego numeru i to zarówno w sieci tego samego operatora, jak i przy jego zmianie.

W Dzienniku Ustaw nr 5 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień abonentów publicznej sieci telefonicznej (poz. 33). Rozporządzenie określa warunki korzystania przez abonenta publicznej sieci telefonicznej z uprawnień do zmiany przydzielonego numeru, stwierdzając, że abonent może – jeśli korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe – wystąpić z żądaniem jego zmiany. W tym celu konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do operatora publicznej sieci telefonicznej albo podmiotu udostępniającego usługi telekomunikacyjne operatora, z którym została podpisana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. We wniosku należy opisać i wyjaśnić, na czym polega uciążliwość korzystania z numeru, podać częstotliwość, a także daty i przybliżone godziny uciążliwych połączeń. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 21 dni od dnia jego otrzymania przez usługodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia należy wniosek zrealizować, a abonenta powiadomić pisemnie o nowym przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia. W razie negatywnego załatwienia wniosku abonenta należy o tym również poinformować (na piśmie), wskazując uzasadnienie odmowy i pouczenie o prawie odwołania. Może też zdarzyć się i tak, że wniosek nie będzie mógł zostać uwzględniony z powodu braku możliwości technicznych. Wówczas należy powiadomić abonenta o braku możliwości zrealizowania wniosku i fakcie wystąpienia o wydanie decyzji prezesa URTiP.

W rozporządzeniu określono też zasady zachowania przydzielonego numeru w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Tu również konieczny jest odpowiedni wniosek. Możliwość zachowania numeru istnieje nie tylko w sieci tego samego operatora, ale także przy jego zmianie. W tym ostatnim przypadku abonent powinien wystąpić do poprzedniego operatora z wnioskiem o rozwiązanie umowy i po otrzymaniu powiadomienia o terminie jej rozwiązania zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z nowym usługodawcą.

Uregulowano także zasady wyboru operatora realizującego usługi poprzez numer dostępu. Podczas inicjowania połączenia abonent wybiera numer dostępu do sieci operatora (tzw. NDS). Aby dokonać wyboru operatora abonent składa pisemne zlecenie kierowania wskazanych rodzajów połączeń poprzez sieć wybranego operatora realizującego usługi bez konieczności wybierania NDS. Jeśli abonent nie wybierze operatora dla realizacji połączeń abonenta, połączenie zostanie zrealizowane przez tzw. operatora o znaczącej pozycji na rynku, czyli przez TP SA.

Przepisy rozporządzenia, z małym wyjątkiem, zaczną obowiązywać 30 stycznia br.


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę