EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Business Plan – podstawowym instrumentem kierowania firmą

30 sierpnia 2004

Bussines Plan to zestaw dokumentów i analiz, na podstawie, których wychodząc od aktualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa zawarta jest projekcja jego celów i sposobów ich osiągnięcia z uwzględnieniem realiów w otoczeniu (branża, konkurencja) i makrootoczeniu (implikacje polityki gospodarczej państwa).

Przygotowywanie i weryfikowanie business planu wymaga gruntowej wiedzy ekonomicznej, prawnej, technicznej. W przygotowanie tego dokumentu powinny być włączone kierownictwo firmy i osoby realizujące opisywane przedsięwzięcie.

Znaczenie biznes planu w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

 • źródło informacji o przedsiębiorstwie, jego strukturze przestrzennej, organizacyjnej, powiązaniach kapitałowych, zawartych umowach, władzach oraz celach strategicznych;
 • źródło informacji o historii danego przedsiębiorstwa;
 • źródło informacji o dotychczasowych dokonaniach przedsiębiorstwa, jego pozycji w danej branży, sytuacji ekonomiczno-finansowej;
 • źródło informacji o czynnikach zewnętrznych (konkurencja, makrootoczenie) rzutujących na funkcjonowanie danego przedmiotu;
 • źródło informacji o zasobach przedsiębiorstwa, jego silnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach (SWOT), istotnych w kontekście nowego przedsięwzięcia;
 • źródło do dokonania oceny i wyboru różnorodnych propozycji w przypadku przedsiębiorstwa już funkcjonującego (np. wprowadzenie nowego wyrobu lub usługi na rynek, wejście na nowy rynek, wejście do nowej dziedziny poprzez rozwój organiczny lub związek z innym podmiotem (przejęcie/fuzje/sojusz strategiczny/j.v), podjęcie się nowych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych;
 • źródło informacji do wypełnienia wniosku kredytowego i źródło inspiracji do określonych zapisów w umowach z bankami i innymi instytucjami finansowymi (klauzule finansowe
  i ochronne);
 • źródło do określenia koncepcji działania w przypadku nowego przedsiębiorstwa;
  narzędzie zarządzania (kontrola realizacji danego przedsięwzięcia, dyscyplinowanie i kontrola wydatków, dyscyplinowanie i komunikowanie się organizacji);
 • źródło informacji do wyceny przedsiębiorstwa metodami dochodowymi.
 • business plan i tryb jego przygotowania to świadectwo rzetelności i uczciwości oraz profesjonalizmu inwestora.

Sytuacje, gdzie business plan jest niezbędny:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa;

 • fuzje dwóch przedsiębiorstw;

 • próba uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania i pozyskiwania inwestorów;

 • momenty zwrotne - zmiana form własności (wycena), profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje o różnym charakterze;

 • wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek lub wejście na nowy rynek z dotychczasowym produktem;

 • działania restrukturyzacyjno-naprawcze;

 • wycena przedsiębiorstwa.

Business plan może dotyczyć:

 • sfery produktów i usług

 • wprowadzenia na rynek nowego produktu i usługi;

 • zwiększenia asortymentu i usługi;

 • udoskonalenia produktu i usługi;

 • sfery zaopatrzenia

 • przejęcia na własność źródeł zaopatrzenia;

 • budowy składowisk i magazynów;

 • produkcji

 • zakupu i instalacji nowych źródeł zaopatrzenia;

 • zwiększenia źródeł zaopatrzenia;

 • dystrybucji

 • zakupu sieci dystrybucji;

 • tworzenia od podstaw sieci dystrybucji;

 • modernizacji własnej sieci dystrybucji.

Odbiorcy business planu:

 • własne kierownictwo (zarząd, rada nadzorcza - kompetencje decyzyjne zastrzeżone do decyzji tych organów, biznes plan wykorzystywany jest tu jako wewnętrzny dokument w planowaniu finansowym);

 • akcjonariusze, udziałowcy;

 • związki zawodowe, pracownicy;

 • banki i inne instytucje finansowe-potencjalni dostarczyciele zewnętrznych środków finansowych;

 • organa administracji państwowej (np. ubieganie się o gwarancje rządowe, ubieganie się o finansowanie ze źródeł preferencyjnych, zamiar podjęcia działalności w branży podlegającej koncesjonowaniu);

 • instytucje administrujące funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.

POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę