dnikukurydzy_210818

Business Plan – podstawowym instrumentem kierowania firmą

30 sierpnia 2004

Bussines Plan to zestaw dokumentów i analiz, na podstawie, których wychodząc od aktualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa zawarta jest projekcja jego celów i sposobów ich osiągnięcia z uwzględnieniem realiów w otoczeniu (branża, konkurencja) i makrootoczeniu (implikacje polityki gospodarczej państwa).

Przygotowywanie i weryfikowanie business planu wymaga gruntowej wiedzy ekonomicznej, prawnej, technicznej. W przygotowanie tego dokumentu powinny być włączone kierownictwo firmy i osoby realizujące opisywane przedsięwzięcie.

Znaczenie biznes planu w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

 • źródło informacji o przedsiębiorstwie, jego strukturze przestrzennej, organizacyjnej, powiązaniach kapitałowych, zawartych umowach, władzach oraz celach strategicznych;
 • źródło informacji o historii danego przedsiębiorstwa;
 • źródło informacji o dotychczasowych dokonaniach przedsiębiorstwa, jego pozycji w danej branży, sytuacji ekonomiczno-finansowej;
 • źródło informacji o czynnikach zewnętrznych (konkurencja, makrootoczenie) rzutujących na funkcjonowanie danego przedmiotu;
 • źródło informacji o zasobach przedsiębiorstwa, jego silnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach (SWOT), istotnych w kontekście nowego przedsięwzięcia;
 • źródło do dokonania oceny i wyboru różnorodnych propozycji w przypadku przedsiębiorstwa już funkcjonującego (np. wprowadzenie nowego wyrobu lub usługi na rynek, wejście na nowy rynek, wejście do nowej dziedziny poprzez rozwój organiczny lub związek z innym podmiotem (przejęcie/fuzje/sojusz strategiczny/j.v), podjęcie się nowych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych;
 • źródło informacji do wypełnienia wniosku kredytowego i źródło inspiracji do określonych zapisów w umowach z bankami i innymi instytucjami finansowymi (klauzule finansowe
  i ochronne);
 • źródło do określenia koncepcji działania w przypadku nowego przedsiębiorstwa;
  narzędzie zarządzania (kontrola realizacji danego przedsięwzięcia, dyscyplinowanie i kontrola wydatków, dyscyplinowanie i komunikowanie się organizacji);
 • źródło informacji do wyceny przedsiębiorstwa metodami dochodowymi.
 • business plan i tryb jego przygotowania to świadectwo rzetelności i uczciwości oraz profesjonalizmu inwestora.

Sytuacje, gdzie business plan jest niezbędny:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa;

 • fuzje dwóch przedsiębiorstw;

 • próba uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania i pozyskiwania inwestorów;

 • momenty zwrotne - zmiana form własności (wycena), profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje o różnym charakterze;

 • wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek lub wejście na nowy rynek z dotychczasowym produktem;

 • działania restrukturyzacyjno-naprawcze;

 • wycena przedsiębiorstwa.

Business plan może dotyczyć:

 • sfery produktów i usług

 • wprowadzenia na rynek nowego produktu i usługi;

 • zwiększenia asortymentu i usługi;

 • udoskonalenia produktu i usługi;

 • sfery zaopatrzenia

 • przejęcia na własność źródeł zaopatrzenia;

 • budowy składowisk i magazynów;

 • produkcji

 • zakupu i instalacji nowych źródeł zaopatrzenia;

 • zwiększenia źródeł zaopatrzenia;

 • dystrybucji

 • zakupu sieci dystrybucji;

 • tworzenia od podstaw sieci dystrybucji;

 • modernizacji własnej sieci dystrybucji.

Odbiorcy business planu:

 • własne kierownictwo (zarząd, rada nadzorcza - kompetencje decyzyjne zastrzeżone do decyzji tych organów, biznes plan wykorzystywany jest tu jako wewnętrzny dokument w planowaniu finansowym);

 • akcjonariusze, udziałowcy;

 • związki zawodowe, pracownicy;

 • banki i inne instytucje finansowe-potencjalni dostarczyciele zewnętrznych środków finansowych;

 • organa administracji państwowej (np. ubieganie się o gwarancje rządowe, ubieganie się o finansowanie ze źródeł preferencyjnych, zamiar podjęcia działalności w branży podlegającej koncesjonowaniu);

 • instytucje administrujące funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.

POWIĄZANE

W kończącym się w piątek naborze wniosków ws. pomocy suszowej Agencja Restruktur...

Znak promujący polskie marki piwa: „Proudly made in Poland” został zaprezentowan...

Brytyjski serwis śledczy Bellingcat podał, że dwaj agenci rosyjskiego wywiadu wo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę