aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Czy można umorzyć składki na ubezpieczenie w KRUS

17 sierpnia 2004

Jestem w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mam duże zaległości w płatnościach różnych należności. Słyszałem, że istnieje możliwość umorzenia składek na ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej możliwości? Do kogo należy się w tym celu zwrócić?

– To prawda, istnieje możliwość umorzenia w całości lub w części składek na ubezpieczenie w KRUS. Obowiązujące przepisy przewidują dwie możliwości takiego umorzenia.

Składki na ubezpieczenie można bowiem umorzyć na wniosek osoby zainteresowanej. Jest to możliwe w przypadkach wystąpienia uzasadnionego, ważnego interesu zainteresowanego. Prezes KRUS lub wyznaczony przez niego pracownik bada, czy w konkretnej sprawie występuje ważny i uzasadniony interes oraz jakie są możliwości płatnicze wnioskodawcy. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, organ może umorzyć składki na ubezpieczenie w całości lub w części.

Należy podkreślić, że KRUS, nawet przy spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich koniecznych warunków, nie ma obowiązku umorzenia składek. Przepisy prawa takiego obowiązku na organ wydający decyzję nie nakładają. Jest to bowiem decyzja o charakterze uznaniowym.

W drugim przypadku KRUS może umorzyć należności z tytułu składek na ubezpieczenie, jeżeli istnieje tzw. całkowita ich nieściągalność. Robi to z urzędu, kiedy wystąpią określone w przepisach przesłanki. Sytuacja taka zachodzi, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada źródeł dochodu i majątku, z którego można dochodzić należności. Drugą okolicznością uzasadniającą całkowitą nieściągalność składek jest śmierć dłużnika, przy czym dłużnik nie zostawił majątku, z którego można dochodzić należności. Nie ma również osób, na które można przenieść odpowiedzialność z tytułu składek na ubezpieczenie.

Trzecia okoliczność zachodzi w sytuacji, gdy kwota należności z tytułu składek nie przekracza pięciokrotnej wartości upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W chwili obecnej jest to kwota 44 zł. Ostatnia, czwarta okoliczność zachodzi wtedy, gdy w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytułu składek nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty postępowania egzekucyjnego. Umorzenie składek powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę