aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dopłaty dla plantatorów ziemniaków

7 maja 2003

Rada Ministrów 6 maja wydała rozporządzenie w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty. Rada Ministrów wydała także rozporządzenie w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków.

Rozporządzenie w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty jest aktem wykonawczym do ustawy z 11 stycznia 2001 roku o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.

Z rachunku kosztów jej wytwarzania wynika, że tona produkcji kosztuje 1438 zł. Natomiast wyprodukowanie tony skrobi z pszenicy jest o około 74 zł droższe. Zakładom wytwarzającym skrobię ziemniaczaną różnicę tę powinna wyrównać dopłata kompensacyjna.

Na przedmiotową regulację potrzeba 16,28 mln zł, przy założeniu, że wielkość dopłaty kompensacyjnej za tonę skrobi z ziemniaków wyniesie 74 zł. Należności te będą wypłacane producentom w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku do Agencji Rynku Rolnego.

* * *

Rozporządzenie w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków jest także aktem wykonawczym do ustawy z 11 stycznia 2001 roku o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.

Polska jest jednym z największych producentów ziemniaków w Europie. Przychody z ich produkcji są jedynym źródłem dochodów wielu gospodarstw.

Dopłata kompensacyjna wynikająca z różnicy kosztów produkcji ziemniaków skrobiowych (912 zł za tonę) i ceny minimalnej skrobi (808 zł za tonę) wyniesie 104 zł za tonę skrobi. Z powyższej kalkulacji wynika, że około 88,6 proc. kosztów produkcji skrobi ziemniaczanej ponoszą zakłady, natomiast 11,4 proc. – budżet państwa. Dopłaty kompensacyjne realizuje bowiem Agencja Rynku Rolnego, ze środków określonych w ustawie budżetowej na działalność interwencyjną. Tendencja ta jest zgodna z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, gdzie około 62 proc. kosztów produkcji skrobi z ziemniaków ponosi producent, a 38 proc. stanowią płatności kompensacyjne.

Całkowite koszty wdrożenia rozporządzenia wyniosą 22,88 mln zł. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie ARR na 2003 rok. Przyjęto, że Agencja będzie wypłacać plantatorom ziemniaków należności kompensacyjne, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę