CTR_80917

Duże zainteresowanie tegorocznymi premiami z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

19 sierpnia 2010
W pierwszym dniu przyjmowania wniosków o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" we wtorek 17 sierpnia br. przed 16  Oddziałami Regionalnymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawiały się kolejki rolników chcących otrzymać 75 tysięczną bezzwrotną dotację. Agencja była dobrze przygotowana do przyjmowania wniosków co wraz z podjętą decyzją, że pierwszego dnia  będzie je przyjmować do ostatniego oczekującego w kolejce sprawiło, iż w środę 18 sierpnia kolejek już nie było, a Agencja przyjęła w całym kraju do tego czasu ponad 5 tysięcy wniosków.
 Już w pierwszych dwóch dniach naboru w kilku województwach: opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i kujawsko - pomorskim złożone wnioski przekroczyły 120% przewidzianego w tym roku limitu środków przeznaczonego na premie dla młodych rolników z tych województw. A w związku z tym w województwie kujawsko-pomorskim nabór wniosków zakończył się w środę 18 sierpnia, natomiast w pozostałych wymienionych województwach ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie czwartek 19 sierpnia. Ogłoszenia o zamknięciu naboru można się również spodziewać m.in. w województwie wielkopolskim i pomorskim, gdyż także tam złożone wnioski zbliżają się do wyczerpania 120% tegorocznego limitu środków. W pozostałych regionach nadal są jeszcze środki do wykorzystania. W 2010 roku na pomoc dla "młodych rolników" w rozporządzeniu ministra rolnictwa przewidziano w sumie do rozdzielenia 391 milionów złotych czyli około 100 mln euro co umożliwi przyznanie premii dla ponad 5,2 tysięcy rolników.

W związku ze znacznie większym niż w ubiegłych latach zainteresowaniem premiami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki poinformował, że resort rozważa możliwość zwiększenia tegorocznej puli środków do rozdzielenia by zwiększyć liczbę rolników, którzy chcą otrzymać te premie. Minister powiedział też, ze ogromnie go cieszy wzrost zainteresowania premiami, bo w poprzednich naborach przeprowadzonych w latach  2008/2009 mimo dużej alokacji środków zainteresowanie tym wsparciem było niestety znacznie mniejsze. Jego zdaniem było to spowodowane  niższą niż teraz wysokością premii oraz szeregiem ograniczeń, które zniechęcały do podejmowania decyzji o ubieganiu się o jej otrzymanie. Minister Marek Sawicki  podkreślił też, że starania o zwiększenie wysokości premii nie były łatwe i  Komisja Europejska zwlekała z tą korzystną decyzją dla polskich "młodych rolników" i to mimo tego, że w Unii Europejskiej maksymalny pułap tej dotacji wynosi aż 70 tysięcy euro.


Informacja o liczbie złożonych wniosków o pomoc oraz limicie wykorzystanych środków finansowych w poszczególnych oddziałach regionalnych w tegorocznym naborze wniosków o wsparcie na "Ułatwianie startu młodym rolników" (18 sierpnia 2010 r. godz. 15.30).

 

Lp.

Oddział Regionalny

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

1

Dolnośląski

17 031 555

68

29,94%

2

Kujawsko - pomorski

30 186 963

687

170,69%

3

Lubelski

44 164 584

435

73,87%

4

Lubuski

7 478 223

73

73,21%

5

Łódzki

35 237 700

427

90,88%

6

Małopolski

14 447 457

79

41,01%

7

Mazowiecki

65 502 969

514

58,85%

8

Opolski

10 649 616

210

147,89%

9

Podkarpacki

12 137 430

117

72,30%

10

Podlaski

30 891 717

563

136,69%

11

Pomorski

16 209 342

254

117,52%

12

Śląski

9 749 097

93

71,55%

13

Świętokrzyski

16 953 249

342

151,30%

14

Warmińsko - mazurski

18 675 981

357

143,37%

15

Wielkopolski

49 920 075

756

113,58%

16

Zachodniopomorski

12 294 042

229

139,70%

Razem Działanie

391 530 000

     5 204

99,69%

Na sukces tegorocznego naboru o przyznanie premii dla "młodych rolników" złożyło się kilka czynników. Zapewne najważniejsze było to, że  resortowi rolnictwa udało się uzyskać zgodę Brukseli na wygospodarowanie środków w PROW 2007-13 na rozpoczynający się 1 września nabór wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych" i wiele rodzin rolników postanowiło skorzystać z możliwości jakie dają te dwa działań. Oczywiście ważne było też zwiększenie wysokości premii dla młodych rolników z 50 tys. do 75 tysięcy zł i złagodzenie kryteriów jej przyznawania  dla rolników z województw w których występuje "głód ziemi". Z pewnością także szeroka kampania informacyjno-promocyjna na rzecz zainteresowania rolników otrzymaniem tej dotacji przyczyniła się do tego sukcesu.

Na pomoc dla "młodych rolników" w budżecie PROW  2007 - 2013 zaplanowano 420 mln euro. W ramach wcześniejszych naborów pomoc otrzymało do tej pory około 6 tys. beneficjentów na łączną kwotę 70 mln euro. To oznacza, że do końca rozliczenia Programu czyli 2015 roku do wydania jest jeszcze około 350 mln euro. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje, że  kwota ta pozwoli objąć pomocą na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa ponad 18 tysięcy rolników.  

Pomoc z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" przewidziana jest wyłącznie dla rolników w wieku do 40 lat. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek. O pomoc mogą starać się także rolnicy, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.
Rolnik, który stara się o 75 tysięczną premię,  musi posiadać odpowiednie wykształcenie, gwarantujące dobre przygotowanie do zawodu. Jeżeli więc młody człowiek legitymuje się zawodowym, średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym, kryterium to jest spełnione.

Uzyskanie premii w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" jest także możliwe przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia rolniczego, pod warunkiem, że dysponują odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. I tak, gdy osoba starająca się o pomoc dla "młodych rolników" ma wykształcenie średnie lub wyższe wystarczy, że będzie legitymowała się trzyletnim stażem pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku wykształcenia podstawowego czy zawodowego wymagany jest pięcioletni staż pracy w rolnictwie. Pomoc może także otrzymać osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia rolniczego ani także wymaganego stażu pracy w rolnictwie, pod warunkiem jednak, że zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto ubiegający się o wsparcie na ułatwienie startu zawodowego "młody rolnik" musi przygotować "Plan rozwoju gospodarstwa", w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić. 70% otrzymanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje zapisane w tym biznesplanie (pozostałą część premii "młody rolnik" może spożytkować na inne cele). Ponadto rolnicy, którzy otrzymują premie muszą pamiętać o realizacji zobowiązań związanych z jej otrzymaniem. I tak, przez co najmniej 3 lata od wypłaty pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik oraz  musi samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

W tegorocznym naborze wniosków złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez "młodych rolników" gospodarstwach. W przypadku wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych. "Młodzi rolnicy" z pozostałych województw, czyli lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, gdzie średnia wojewódzka powierzchnia gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych, będą mogli uzyskać premię pod warunkiem że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie, w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.

Nowe kryteria dotyczące powierzchni gospodarstw kwalifikujących się do otrzymania premii dla młodych rolników wynikają z tego, że w niektórych województwach rozpoczynający samodzielne gospodarowanie rolnicy maja olbrzymi trudności w stworzeniu gospodarstwa mającego średnią powierzchnię gospodarstw w tych województwach, bo ta średnia jest tam bardzo wysoka a ziemi do nabycia "na rynku" nie ma.


POWIĄZANE

KE przedstawiła wytyczne dla państw UE w sprawie obrotu ziemią, by ograniczenia ...

Ponad 11,5 mln zł przekaże zarząd woj. wielkopolskiego na budowę, przebudowę lub...

Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu najwię...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę