Kredyt dla młodych rolników

19 czerwca 2002

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć, które doprowadzą do powstania gospodarstwa rolnego dającego rolnikowi i jego rodzinie podstawowe źródło utrzymania. Powierzchnia ogólna tworzonego lub urządzanego gospodarstwa (gruntów własnych i dzierżawionych) nie może być niższa od średniej w danym województwie wg danych GUS. W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, rybołówstwa i rybactwa minimalna powierzchnia nie obowiązuje. Przy udziale kredytu można kupić, zmodernizować, zaadaptować, zbudować i rozbudować budynki i budowle gospodarcze, kupić działki rolne, kupić i zamontować maszyny, urządzenia i narzędzia, kupić stado podstawowe oraz sfinansować niezbędne nakłady rzeczowe na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego (nie więcej niż 20% kwoty kredytu). Ponadto, jeżeli w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania, realizowane przedsięwzięcie może również obejmować zakup lub budowę budynku mieszkalnego, przy czym objęty kredytowaniem koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie może przekraczać 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż 50 tys. zł

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, zakup gruntów rolnych, budynków i budowli, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, finansowanie kosztów dokumentacji projektowej, zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, zakup gruntów rolnych, budynków lub ich części, maszyn, urządzeń i inwentarza pomiędzy rolnikiem a następcą związany z ubieganiem się o emeryturę (rentę) rolniczą w pełnej wysokości lub powodujący podział istniejącego gospodarstwa rolnego.

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, które spełniają kryterium wieku (nie przekroczony 40 rok życia w dniu podpisania umowy kredytu) oraz posiadają wykształcenie rolnicze lub 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym. Kredytobiorca zobowiązany jest prowadzić rachunkowość rolną.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 2 mln zł lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej jednak niż 4 mln zł.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 2 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,00% w skali roku.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.
 Źródło: www.arimr.gov.pl

POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę