Kredyt w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce"

19 czerwca 2002

Przeznaczenie:
Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji skrobi i jej modyfikatów: dekstryn, środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów (klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym polegających m.in. na:

 • modernizacji instalacji i urządzeń poprawiających stan w zakresie gospodarki energią, wodą i ściekami, materiałami i surowcami oraz ochronę środowiska naturalnego,
 • zakupie maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ziemniaka na skrobię i jej modyfikaty,
 • modernizacji węzłów cieplnych,
 • budowie lub modernizacji: oddziałów białka paszowego z wód sokowych ziemniaka, oddziałów modyfikacji – uszlachetniania skrobi ziemniaczanej, oddziałów produkcji skrobi ziemniaczanej dla skojarzonej produkcji skrobi zbożowej.

Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji ziemniaków skrobiowych polegających m.in. na:

 • zakupie sadzeniaków do reprodukcji oraz sadzeniaków do produkcji towarowej ziemniaków odmian skrobiowych,
 • zakupie sprzętu do sadzenia, pielęgnacji i zbioru ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych,
 • zakupie maszyn i urządzeń do nawadniania pól ziemniaczanych na cele produkcji skrobi ziemniaczanej.

Uwaga:
Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

-zakup maszyn i urządzeń, jeżeli umowa zostaje zawarta:

 • pomiędzy małżonkami,
 • pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

-zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu,
-spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
-refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
-finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

 • Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
 • Osoby prawne.
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki udzielania kredytu:
1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 4,84% w skali roku.
2. Kwota kredytu nie może przekraczać: 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 2 mln zł, 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie przetwórstwa ziemniaka na skrobię, nie więcej jednak niż 8 mln zł.
3. Okres kredytowania - 8 lat.
4. Karencja w spłacie kapitału - 3 lata.
5. Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji skrobi i jej modyfikatów zobowiązane są do podpisania wieloletnich umów z producentami ziemniaków skrobiowych.
6.Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych na produkcję skrobi ziemniaczanej zobowiązane są do:

 • uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 4 ha,
 • zakupu minimum 10 ton sadzeniaków odmian skrobiowych do produkcji na cele produkcji towarowej,
 • uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 5 ha w celu uzyskania kredytu na zakup sprzętu do uprawy, pielęgnacji i zbioru ziemniaków skrobiowych,
 • posiadania wieloletniej umowy kontraktacyjnej na produkcję sadzeniaków względnie produkcję towarową ziemniaków na cele produkcji skrobi ziemniaczanej.

Procedura ubiegania się o kredyt:

 • Przygotowanie planu przedsięwzięcia.
 • Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 • Złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Źródło: www.cofund.org.pl/agrolinia2000/kredyty

POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę