EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Kredyt w ramach "Branżowego programu rozwoju rybołówstwa w Polsce na lata 2000-2006"

19 czerwca 2002

Przeznaczenie:

1. Kredyt dla zakładów przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków oraz produkcji mączek rybnych, granulek, granulatów z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nie nadających się do spożycia może zostać przeznaczony między innymi na:

 1. zakup maszyn i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej i teflonu stosowanych w przetwórstwie ryb, mięczaków i skorupiaków,
 2. zakup budynków produkcyjnych wraz z wyposażeniem, które służą lub będą służyć do przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków oraz zakupie gruntów pod tymi budynkami,
 3. modernizacji budynków i budowli,
 4. budowie systemu oczyszczania i filtrowania wody,
 5. zakup komór zamrażalniczych i rozmrażalniczych oraz schładzarek,
 6. zakupie nowych komór wędzarniczych,
 7. zakupie przyzakładowych wytwórni lodu,
 8. zakupie urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości.

2. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z infrastrukturą zakładów wymienionych w pkt.1, polegających między innymi na: budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni, budowie lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej, modernizacji kotłowni.

3. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu modernizację i odnowę floty rybackiej na kutrach i łodziach rybackich polegających między innymi na:

 1. zakupie zbiorników, kontenerów i pojemników do przechowywania ryb,
 2. modernizacji ładowni przeznaczonych do przechowywania ryb, modernizacji urządzeń sanitarnych, modernizacji łączności, instalacji elektrycznej lub wentylacyjnej,
 3. wyposażeniu kutrów rybackich w awaryjne źródła prądu,
 4. wyposażeniu jednostek połowowych w sprzęt ratunkowy i instalację alarmową.


4. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rybactwie śródlądowym polegających między innymi na:

 1. inwestycjach dostosowujących gospodarstwa rybackie do wymagań przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska poprzez np. budowę osadników i oczyszczalni,
 2. modernizację obiektów prowadzącej do poprawy stanu sanitarnego gospodarstwa (dotyczy wymagań sanitarno-weterynaryjnych) poprzez np. zakup urządzeń dezynfekcyjnych,
 3. rozwoju produkcji materiału zarybieniowego ryb reofilnych oraz rzadkich i chronionych poprzez budowę, wyposażenie i modernizację wylęgarni i przechowalni ryb,
 4. zakupie taboru pływającego i sprzętu połowowego,
 5. zakupie urządzeń niezbędnych w gospodarce rybackiej, w tym np. pomp wodnych, agregatów prądotwórczych, sortownic do ryb,
 6. wykonaniu melioracji rybackich polegających na: budowie i modernizacji obiektów stawowych oraz zakupie materiałów niezbędnych do budowy i modernizacji urządzeń piętrzących wodę.

Uwaga:
Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

-zakup budynków i budowli, kutrów, łodzi rybackich, maszyn, urządzeń i sprzętu, jeżeli umowa zostaje zawarta:

 • pomiędzy małżonkami,
 • pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

-zakup maszyn, urządzeń i sprzętu, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu,
-spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
-refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
-finansowanie remontów,
-finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

 • Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
 • Osoby prawne.
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki udzielania kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 4,84%w skali roku.
Kwota kredytu nie może przekraczać: 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot prowadzący gospodarstwo rybackie lub będący właścicielem kutra/łodzi rybackiej, nie więcej jednak niż 2 mln zł; 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, nie więcej jednak niż 8 mln zł.
Okres kredytowania – 8 lat.
Karencja w spłacie kapitału – 3 lata.
Podmioty realizujące przedsięwzięcia w przetwórstwie ryb, mięczaków i skorupiaków zobowiązane są między innymi do:

 • prowadzenia stosownej ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenia oceny wartości surowca,
 • uzyskania opinii Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb.

W przypadku kredytowania modernizacji i wyposażenia łodzi i kutrów wymagane jest m.in. uzyskanie opinii o zakresie prac wydanej przez Polski Rejestr Statków (w części dotyczącej bezpieczeństwa żeglugi) lub Powiatowego Lekarza Weterynarii (w części dotyczącej spełnienia przez jednostkę połowową minimalnych wymagań higienicznych). W przypadku łodzi nie objętych nadzorem Polskiego Rejestru Statków, decyzję o zakresie modernizacji podejmują armatorzy.

W przypadku modernizacji obiektów w rybactwie śródlądowym prowadzącej do poprawy stanu sanitarnego gospodarstwa wymagane jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zgodności z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. Celowość oraz zakres pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych w rybactwie śródlądowym wymaga uzyskania pozytywnej opinii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Procedura ubiegania się o kredyt:

 • Przygotowanie planu przedsięwzięcia.
 • Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 • Złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Źródło: www.cofund.org.pl/agrolinia2000/kredyty

POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę