aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyty na Internet w gminach

17 czerwca 2003

Zapomniany już nieco Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) oferuje od niedawna kredyty na tworzenie gminnych pracowni internetowych (GPI). Przedmiotem kredytowania mogą być przedsięwzięcia zmierzające do utworzenia w jednej pracowni (mieszczącej się na terenie wsi i miast do 15 tys. mieszkańców) 10 stanowisk komputerowych.

Kredyty objęte finansowaniem z EFWRWP obejmują takie koszty jak adaptacja pomieszczeń na GPI, wykonanie wewnątrz budynku niezbędnej instalacji elektrycznej i sieci komputerowej, zakup komputerów z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Internetu, otwieranie własnych stron internetowych, zakup podręczników i oprogramowania, wyposażenie tworzonych pracowni internetowych w niezbędne sprzęty biurowe. Kredytowaniu nie podlegają natomiast koszty eksploatacyjne: wszelkiego typu abonamentów, opłat internetowych, kosztów eksploatacji i utrzymania budynków, ewentualnego czynszu, zakup materiałów eksploatacyjnych (papier, toner itp.), finansowanie wszelkich kosztów osobowych, takich jak wynagrodzenia prelegentów, instruktorów i osób obsługi, naprawy sprzętu komputerowego.
O kredyt mogą się ubiegać gminy (wiejskie i miejsko-wiejskie). Kredyty mogą być udzielane nawet do wysokości 90 proc. wartości (kosztorysowej) inwestycji, jednakże maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60 tys. zł. Kredyty udzielane są na 3 lata, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytów wynosi 0,60 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4 proc. rocznie).

Aby otrzymać kredyt na urządzenie GPI, gmina musi złożyć pisemne zobowiązanie, że zakupiony przy udziale kredytu funduszu sprzęt komputerowy pozostanie jej własnością przez najbliższe 2 lata i będzie w tym czasie udostępniany nieodpłatnie ogółowi mieszkańców w ramach działalności GPI, co oznacza, że koszty eksploatacyjne nie będą obciążały użytkowników pracowni.

Podstawę do udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek złożony w banku kredytującym (wzór powinien udostępnić bank) wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi, potwierdzającymi m.in. przygotowanie inwestycji do realizacji, możliwość spłaty kredytu, uchwałę rady gminy w sprawie pokrywania kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania GPI w okresie nie krótszym niż 2 lata).

Bank kredytujący po otrzymaniu wniosku o kredyt sprawdza wniosek (w zakresie jego kompletności, poprawności itp., zbiera dodatkowe informacje i dokumenty konieczne do oceny wniosku). Dokonuje analizy i oceny stopnia przygotowania inwestycji do realizacji (kosztorys, umowa z wykonawcą, pozwolenia itp.), oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, a także kontroli przedsięwzięcia u wnioskodawcy.
Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje samodzielnie bank w ciągu 30 dni od zarejestrowania w banku kompletnego wniosku. W wyjątkowych okolicznościach bank może wydłużyć ten termin do 60 dni. 

Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego dostępne są w oddziałach banków kredytujących (Gospodarczy Bank Wielkopolski SA; Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie i banki spółdzielcze w nich zrzeszone). Regulamin kredytowania można otrzymać również w siedzibie funduszu, a także znaleźć w internecie na stronach: www.efrwp.com.pl.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę