dnikukurydzy_210818

Kredyty preferencyjne w I kwartale 2006 r.

17 lutego 2006
W 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie stosowała dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów w ramach 13 linii. W pierwszym kwartale br. banki współpracujące z Agencją będą mogły udzielić preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 830 mln zł.

Limity dopłat do oprocentowania zostały przyznane 16 bankom współpracującym z Agencją. Zgodę na ich uruchomienie wyraziły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów.

Kwota przyznanego limitu akcji kredytowej w pełni pokrywa złożone przez banki zapotrzebowania. Banki planują, że w I kwartale br. w liniach cieszących się największym zainteresowaniem (tj. na zakup ziemi, dla młodych rolników oraz dla gospodarstw rodzinnych) zostaną uruchomione kredyty na kwotę ok. 550 mln zł. Ponadto banki przewidują udzielenie w I kwartale br. kredytów klęskowych w kwocie ok. 250 mln zł.

Jako priorytetowe traktowane będzie stosowanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytów o strategicznym znaczeniu dla podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dostosowujących sektor rolno-spożywczy do wymogów unijnych.

W 2006 r. dostępne są wszystkie linie kredytowe funkcjonujące w 2005 r.:

 1. kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa - Symbol IP,
 2. kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ,
 3. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol MR,
 4. kredyt w ramach “Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - symbol BR/10,
 5. kredyt w ramach “Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - symbol BR/13,
 6. kredyt branżowy w ramach “Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” - symbol BR/14,
 7. kredyt w ramach “Branżowego programu mleczarskiego” - symbol BR/15,
 8. kredyt w ramach “Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” - symbol BR/16,
 9. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol OR,
 10. kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) - Symbol GP,
 11. kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Symbol GR,
 12. kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt - Symbol NT,
 13. kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi - Symbol KL/02 (zgodę na uruchomienie kredytu po konkretnej klęsce wyraża Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania są udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach. Maksymalny okres spłaty kredytu - w zależności od linii kredytowej - wynosi od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału od 1 roku do 3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło się i wynosi od 1 % do 3 % w skali roku (w zależności od linii kredytowej).

Informacje nt. kredytów z dopłatą Agencji do oprocentowania dostępne są na stronie internetowej Agencji. Informacje można także uzyskać w bankach oraz Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.


POWIĄZANE

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rol...

Grupa EFL podpisała umowę finansowania 10 ciągników siodłowych IVECO Stralis Nat...

Prawie połowa pracowników Inspekcji Weterynaryjnej podpisała się pod wnioskami o...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę