Kredyty udzielane gospodarstwom poszkodowanym przez klęski żywiołowe

6 października 2008
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał do 3 października br. 46 zgód na uruchomienie kredytów klęskowych. Na podstawie zgód Ministra ARiMR uruchomiła bankom na 2008 r. limit akcji kredytowej w kwocie 1.289,8 mln zł, z tego dla kredytów planowanych do udzielenia w związku z tegoroczną suszą i huraganem – 817,3 mln zł oraz limit dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych udzielanych w 2008 r. w kwocie 25,7 mln zł.

Kolejną pulę środków w wysokości 7,6 mln zł na dopłaty obniżające oprocentowanie klęskowych kredytów inwestycyjnych ARiMR przekazała bankom 2 bm.

Zgody wyrażone przez Ministra Rolnictwa na uruchomienie kredytów klęskowych dotyczą tych terenów, na których komisje powołane przez wojewodów oszacowały straty spowodowane klęskami żywiołowymi. Suma oszacowanych przez te komisje strat wynosi ponad 3,36 mld zł, z tego blisko 3,29 mld zł przypada na straty spowodowane przez suszę i huragany. 12 zgód MRiRW dotyczy uruchomienia kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po tegorocznej suszy, która dotknęła 9 województw (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) a 9 - uruchomienia kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po tegorocznym huraganie, który dotknął 6 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie).

Pozostałe, wydane zgody pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych na tych terenach, gdzie komisje powołane przez wojewodów oceniły straty spowodowane przez tegoroczne ulewy, gradobicia, podtopienia gruntów i pożary spowodowane wyładowaniami

Rolnik ubiegający się w banku o kredyt klęskowy musi dołączyć do wniosku opinię wojewody sporządzoną przez komisję, która szacowała powstałe w jego gospodarstwie straty.

W zależności od rodzaju poniesionych strat rolnik może ubiegać się w banku o klęskowy kredyt obrotowy bądź inwestycyjny.

Przyznana rolnikowi kwota inwestycyjnego kredytu klęskowego (linia nKL01) nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, a kredytu obrotowego (linia nKL02) – kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody, nie więcej jednak niż 4 mln zł na gospodarstwo rolne lub do 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej (np. fermę drobiu).

Kredyt klęskowy inwestycyjny może być udzielony na 8 lat, a w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu na 5 lat. Z kolei klęskowego kredytu obrotowego bank może udzielić na okres nie dłuższy niż 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.

Kredytów inwestycyjnych klęskowych udzielają następujące banki:

   1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS S.A.).,
   2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (GBW S.A.),
   3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (MBR S.A.),
   4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.),
   5. Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK S.A.),
   6. ING Bank Śląski S.A. (ING B.ŚL. S.A.),
   7. BPH S.A.,
   8. Pekao S.A.

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi nie mniej niż 3,50%.
Zobacz wysokość oprocentowania w poszczególnych bankach

POWIĄZANE

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora u...

Od 26. czerwca firmy zainteresowane inwestycjami w pojazdy elektryczne mogą licz...

Pandemia SARS-CoV-2 wyhamowała rynek fotowoltaiki. Problemy były wywołane m.in. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę