EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

KRUS. Trudności z opłacaniem składek

9 czerwca 2004

W Polsce co czwarty rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie płaci w terminie składek.

Jeszcze w tym roku rolnicy oraz domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą płacić podwójną składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe lub macierzyńskie.

Jednak nie wiadomo, ilu z nich będzie na to stać, bo już obecnie rolnicy mają kłopoty z opłacaniem składek. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.), rolnik prowadzący gospodarstwo ma obowiązek opłacania składek kwartalnych za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w tym gospodarstwie.

Składki te są niepodzielne. Oznacza to, że należy je opłacać terminowo i w pełnej kwartalnej wysokości, niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym kwartale.
Nieopłacenie składek w terminie powoduje wzrost kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Jak nas poinformowała Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS, jeśli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie lub z tytułu nieopłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie. Mogą one udzielić pomocy, odraczając termin płatności bieżącej składki, rozkładając zadłużenie na raty lub zmniejszając wysokości wcześniej udzielonych rat.

Jednocześnie prezes KRUS, na wniosek rolnika, w szczególnych sytuacjach (np. wydarzeń losowych) może umorzyć część lub całość zaległej kwoty. Należy jednak pamiętać, że nie każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie. Co więcej, w takim przypadku nie przysługuje odwołanie do sądu.

Rolnicy zalegający z opłacaniem składek muszą się liczyć z tym, że KRUS na podstawie przysługujących im uprawnień może egzekwować od rolników długi wynikłe z nieopłaconych przez nich składek. Na poczet zaległości potrąca on rolnikowi zaległe kwoty z wypłacanych świadczeń (np. rent i emerytur, zasiłków chorobowych, jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej).

W przypadku jeśli rolnik nie spłaca zadłużenia w żadnej formie, a dochodzenie należności ze świadczeń nie daje gwarancji pokrycia zadłużenia, KRUS zabezpiecza wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa.

Zaległości rolników i domowników w opłacaniu składek w KRUS

Powierzchnia gospodarstwarolnego w ha przeliczeniowych

Odsetek gospodarstw posiadających nieuregulowane składki (w proc.)

Ogółem
25,7
Od 1 do 5
28,3
Od 5 do 10
29
Od 10 do 20
26,7
Od 20 do 50
22
Powyżej 50
21,4
Źródło: KRUS


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę