Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Milion Polaków na czarnej liście

9 czerwca 2003

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że aż milion klientów znajdujących się w bazie BIK posiada tzw. należności zagrożone, o wartości prawie 4 mld zł, a 14 proc. spośród wszystkich rachunków kredytowych znajdujących się w systemie informacji BIK sklasyfikowanych jest jako zagrożone.

Umowę z BIK w sprawie zbierania i udostępniania informacji podpisało 30 banków prowadzących działalność detaliczną. Jak szacuje biuro, banki te obecnie mają blisko 85 proc. udziału w rynku kredytów dla osób prywatnych. Oznacza to również, że z usług BIK, w sposób bezpośredni lub pośredni, może korzystać blisko 85 proc. wszystkich placówek bankowych w Polsce. System informacji BIK jest obecnie największą bazą w Polsce zawierającą dane o zobowiązaniach finansowych klientów banków. Znajdują się w niej informacje o ponad 10 mln osób oraz ponad 12 mln rachunków kredytowych, których historia kredytowa sięga 28 miesięcy.

W 2002 r. banki pobrały z BIK 3,2 mln raportów kredytowych. Dotyczyły one wniosków kredytowych, w których klienci ubiegali się o pożyczki warte łącznie 15,5 mld zł. W planach na 2003 r. zarząd biura prognozuje, że banki będą zainteresowane otrzymaniem 4 mln tych raportów.

Po pięciu miesiącach br. BIK udostępnił już przeszło 1,6 mln raportów kredytowych, tj. o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia cena za raport w 2003 r. wyniosła 4 zł.

BIK umożliwia osobom prywatnym bezpłatny dostęp do ich danych osobowych, które zostały przekazane przez banki. W ubiegłym roku do BIK wpłynęło 4 tys. wniosków od klientów banków. W tym roku nastąpił znaczny przyrost liczby przesyłanych wniosków, ponieważ obecnie biuro musi ich obsługiwać ok. 1 tys. raportów miesięcznie. Każda osoba, która chce otrzymać taki raport, musi osobiście zgłosić się do BIK z wnioskiem o udostępnienie danych lub wysłać go listem poleconym. W przypadku zastrzeżeń do danych znajdujących się w BIK, swoje wątpliwości klient powinien zgłosić się do banku, który je przekazał i jest ich właścicielem.

Pod koniec roku ma zostać uruchomione Biuro Informacji Gospodarczej, w którym będą dostępne informacje o przedsiębiorstwach i podmiotach gospodarczych z różnych branż. System informacji o zobowiązaniach przedsiębiorstw będzie funkcjonował na podobnych zasadach, jak system informacji o klientach indywidualnych. Zgromadzone w nim będą dane o podmiotach gospodarczych, które są przedstawiane przez te podmioty w procesie podejmowania decyzji kredytowej, jak i już w trakcie trwania umowy kredytowej, a także informacja o bieżących zobowiązaniach i terminowości ich spłat oraz dane historyczne.

W planach biura jest również uruchomienie nowego projektu, który ma za zadanie monitorowanie aktywności klientów banku. Ma to pozwolić bankowi na bieżąco śledzić jak klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań oraz czy zachodzą jakieś istotne zmiany mające wpływ na jego zdolność kredytową. Bank będzie otrzymywał z BIK raporty monitorujące o konkretnych, wskazanych przez bank osobach. Pozwolą one ocenić, czy u danego klienta zaczyna występować ryzyko zaprzestania lub opóźnienia w spłacie zobowiązań, czy też może sytuacja klienta się poprawiła w stosunku do tej z momentu podpisania umowy kredytowej. W pierwszym przypadku bank będzie mógł podjąć środki zapobiegawcze, np. poprzez zaproponowanie renegocjacji umowy na warunkach umożliwiających klientowi jednak regulowanie swoich zobowiązań. W drugim przypadku bank będzie mógł zaoferować np. nowe produkty.

BIK zadeklarował również plan wprowadzenia programu punktowej oceny ryzyka kredytowego (scoring). Na podstawie tych punktów szacowane jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w spłacie kredytu przez podmiot składający wniosek. W wyniku analizy informacji zawartych we wniosku kredytowym oraz zachowania klienta w przeszłości, podczas spłaty jego należności kredytowych, będzie określane prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze spłatą nowych zobowiązań.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę