Nowości na rynku funduszy inwestycyjnych

8 lutego 2005

Od 1 lipca 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Dostosowuje ona przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej oraz wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu funduszy. Nowa ustawa umożliwia towarzystwom rozszerzenie oferty m.in. o fundusze typu umbrella fund, fundusze sekurytyzacyjne oraz usługi asset management.

Umbrella fund, czyli subfundusze

Umbrella fund, czyli fundusz z wydzielonymi subfunduszami, jest nową strukturą na polskim rynku. W obrębie jednego funduszu, tzw. parasola, może funkcjonować wiele subfunduszy, które różnią się polityką inwestycyjną lub wysokością opłat manipulacyjnych. Umbrella fund daje klientowi możliwość decydowania o ogólnej strategii inwestycyjnej, natomiast o wyborze funduszy i alokacji decydują specjaliści zarządzający jego kapitałem. Jeżeli nastąpią planowane zmiany w przepisach, umbrella fund będą oferowały również dodatkowe korzyści dla klientów.

Fundusze sekurytyzacyjne

Fundusze sekurytyzacyjne (FS) stanowią szczególną formę funduszy zamkniętych, dotychczas w Polsce nieznanych. Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych zezwala na tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w skupowaniu i obracaniu niespłacanymi wierzytelnościami. Istotą ich działalności jest to, iż inwestują one w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Wierzytelności nabywane są od podmiotów zwanych inicjatorami sekurytyzacji. Głównym zadaniem FS, podobnie jak wszystkich innych funduszy inwestycyjnych, jest gromadzenie kapitału i lokowanie go w określone ustawowo aktywa majątkowe. W porównaniu jednak ze zwykłymi funduszami zamkniętymi, fundusze sekurytyzacyjne mają limitowane możliwości lokowania aktywów. Nie mogą udzielać kredytów, gwarancji, poręczeń, ale mogą zaciągać pożyczki na takich samych zasadach jak inne fundusze zamknięte.

Niewątpliwą zaletą FS jest to, że są one najlepszym pośrednikiem przy sekurytyzacji na polskim rynku. Ich sytuacja jest niezależna od położenia inwestora, a ryzyko upadłości jest wyeliminowane, gdyż FS nie prowadzą odrębnej działalności gospodarczej (nie mają zdolności upadłościowej). Oferta papierów wartościowych emitowanych przez FS jest bogata i elastyczna. Ponadto fundusze sekurytyzacyjne mogą znaleźć zastosowanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Asset management

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych powołane były dotychczas jedynie do zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Nowa ustawa wprowadza w tej kwestii istotną zmianę, mianowicie zezwala TFI m.in. na świadczenie usługi asset management, czyli zarządzanie cudzymi portfelami papierów wartościowych na zlecenie. Poszerzenie zakresu działania TFI ma znaczenie przede wszystkim dla firm i przedsiębiorstw. Gwarantuje swobodę kształtowania strategii inwestycyjnej, wyższą efektywność zarządzania oraz niskie koszty zarządzania. W gospodarowaniu kapitałem w firmie najważniejsze są płynność i dostępność środków przy jak największej efektywności. Asset management, podobnie jak otwarte fundusze inwestycyjne, gwarantuje, iż przedsiębiorstwo może w każdej chwili wycofać zainwestowane środki, nie tracąc przy tym wypracowanego zysku. Do obsługi każdego przedsiębiorstwa przydzielony jest przedstawiciel, który indywidualnie do profilu przedsiębiorstwa pomaga dopasować strategię inwestycyjną. Po podpisaniu umowy z zarządzającym program asset management natychmiast zaczyna działać.

Rok nowych możliwości

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych poszerza przede wszystkim możliwości działania towarzystw o zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne. Umożliwia również łatwiejsze wejście na polski rynek zagranicznym funduszom, wzmaga konkurencyjność oraz rozwój tego sektora. Można zatem oczekiwać, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się jeszcze więcej ofert i produktów, które zapewnią nowe możliwości inwestowania i oszczędzania oraz pozwolą klientom na jeszcze większe różnicowanie portfela inwestycyjnego. Jednocześnie ustawa umożliwia towarzystwom pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, jak również pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa tego typu funduszy. W rezultacie oferta dla klientów może się zwiększyć o np. sprzedaż funduszy oferowanych przez zagraniczne towarzystwa.


POWIĄZANE

W kolejnych miesiącach pandemię uda się w dużym stopniu opanować, w 2021 roku go...

– Ten rok będzie szalenie ważny dla budowy farm wiatrowych na Bałtyku, będziemy ...

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) niniejszym oświadcza, iż w ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę