aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ostatnia szansa na podpisanie umowy w ramach programu SAPARD

5 lipca 2004

Pomimo, że 30 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała zakończyć podpisywanie umów na dofinansowanie projektów w ramach programu SAPARD, kontraktowanie będzie trwało jeszcze kilkanaście dni. Szanse na podpisanie umowy mają więc jeszcze te samorządy, które mają udzielone promesy, i którym uda się szybko zakończyć przetargi wyłaniające wykonawców.

"Zostało uzgodnione z Komisja Europejską, że termin zakończenia podpisywania umów zostanie przesunięty o kilka tygodni, a więc ARiMR na podpisywanie umów będzie miała jeszcze kilkanaście dni. Kolejne dwa tygodnie przeznaczone zostaną na rozpatrywanie ewentualnych odwołań. Szacujemy, że do końca lipca zawieranie umów i rozpatrywanie odwołań zostanie zakończone" - zapowiada Piotr Łysoń, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Po zakończeniu zawierania umów w programie SAPARD będzie uruchomiony Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich" - dodał Piotr Łysoń.

Do końca czerwca ARiMR w ramach programu SAPARD zawarła ponad 21 tys. umów, których wartość wynosiła blisko 3,7 mld zł. Oznacza to, że środki przyznane w ramach programu zostały rozdysponowane w 86%.

Najwięcej, gdyż 98,3% środków zostało już rozdzielonych w ramach umów zawieranych z rolnikami na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Samorządy na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich zakontraktowały 1,69 mld zł, a więc blisko 87% wszystkich przyznanych im środków.

Procentowo najmniej środków wykorzystanych zostało w ramach najpóźniej uruchomionego Działania 4 dotyczącego różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Do końca czerwca podpisano umowy na kwotę ponad 261 mln zł, co stanowi 71,19% przyznanych środków.

Na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych przedsiębiorcy wykorzystali 1,1 mld zł, co stanowi 83,13% przyznanych środków.

Warto jednak zaznaczyć, że samorządom w ramach Działania 3 ARiMR udzieliła już promesy na dofinansowanie inwestycji na ponad 2 mld zł, co o blisko 5% przekracza wartość dostępnych środków. W ciągu dodatkowych dni zostanie rozstrzygnięte, który z samorządów z udzieloną promesą zawrze ostateczną umowę. Zależy to jednak od tego, czy samorządom uda się w najbliższych dniach zakończyć procedury przetargowe wyłaniające wykonawców planowanych inwestycji.

Przypomnijmy, że na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich (Działanie 3) samorządy po kolejnych zwiększeniach środków m.in. poprzez przesunięcia środków z innych działań i programów oraz zmianę kursu przeliczeniowego euro na złoty, ostatecznie otrzymały 1,945 mld zł. Jest to o ponad 800 mln zł więcej niż pierwotnie planowano. Pozwoli to na sfinansowanie blisko 4,5 tys. wniosków z z ponad 5,6 tys. pozytywnie ocenionych przez ARiMR. Ogółem samorządy złożyły 6 tys. 230 wniosków.

Wnioski złożone w poszczególnych województwach ogółem w Działaniu 3:

 • dolnośląskie - 324
 • kujawsko-pomorskie - 376
 • lubelskie - 465
 • lubuskie - 182
 • łódzkie - 400
 • małopolskie - 557
 • mazowieckie - 650
 • opolskie - 143
 • podkarpackie - 518
 • podlaskie - 366
 • pomorskie - 337
 • śląskie - 384
 • świętokrzyskie - 360
 • warmińsko-mazurskie - 260
 • wielkopolskie - 699
 • zachodniopomorskie - 209

Źródło: ARiMR, dane na 30.06.2004 r.

Najwięcej - 2 tys. 989 wniosków - złożono na dofinansowanie inwestycji związanych z budową i remontem dróg gminnych i powiatowych. 1 tys. 869 wnioski dotyczyły inwestycji związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, a 1 tys. 282 zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnieniem. jedynie po 45 wniosków związanych było z gospodarką odpadami stałymi i zaopatrzeniem w energię.

Udzielone promesy na współfinansowanie inwestycji w poszczególnych województwach w Działaniu 3:

 • dolnośląskie - 206
 • kujawsko-pomorskie - 251
 • lubelskie - 340
 • lubuskie - 138
 • łódzkie - 270
 • małopolskie - 435
 • mazowieckie - 476
 • opolskie - 98
 • podkarpackie - 476
 • podlaskie - 245
 • pomorskie - 188
 • śląskie - 272
 • świętokrzyskie - 238
 • warmińsko-mazurskie - 149
 • wielkopolskie - 501
 • zachodniopomorskie - 147

Źródło: ARiMR, dane na 30.06.2004 r.

Udzielone promesy na współfinansowanie inwestycji w poszczególnych województwach w Działaniu 4 w Schemacie 4.3 "Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich":

 • dolnośląskie - 18
 • kujawsko-pomorskie - 32
 • lubelskie - 47
 • lubuskie - 19
 • łódzkie - 36
 • małopolskie - 112
 • mazowieckie - 11
 • opolskie - 17
 • podkarpackie - 57
 • podlaskie - 23
 • pomorskie - 41
 • śląskie - 34
 • świętokrzyskie - 28
 • warmińsko-mazurskie - 20
 • wielkopolskie - 31
 • zachodniopomorskie - 23

Źródło: ARiMR, dane na 30.06.2004 r.

Wśród inwestycji realizowanych przez samorządy ARiMR najwięcej umów o dofinansowanie zawarła w ramach budowy dróg gminnych i powiatowych (1 tys. 792 umowy). 1 tys. 45 umów dotyczy dofinansowania oczyszczania i odprowadzania ścieków, 283 inwestycji związanych z publiczną infrastrukturą turystyczną na obszarach wiejskich, , 36 zaopatrzenia w energię i 17 gospodarka odpadami stałymi.

Umowy zawarte z samorządami w poszczególnych województwach w Działanie 3:

 • dolnośląskie - 122
 • kujawsko-pomorskie - 157
 • lubelskie - 327
 • lubuskie - 93
 • łódzkie - 254
 • małopolskie - 398
 • mazowieckie - 436
 • opolskie - 98
 • podkarpackie - 334
 • podlaskie - 228
 • pomorskie - 182
 • śląskie - 262
 • świętokrzyskie - 232
 • warmińsko-mazurskie - 1373
 • wielkopolskie - 352
 • zachodniopomorskie - 133

Źródło: ARiMR, dane na 30.06.2004 r.

Umowy zawarte z samorządami w poszczególnych województwach w Działanie 4 Schemacie 4.3 "Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich":

 • dolnośląskie - 5
 • kujawsko-pomorskie - 16
 • lubelskie - 41
 • lubuskie - 1
 • łódzkie - 34
 • małopolskie - 62
 • mazowieckie - 2
 • opolskie - 11
 • podkarpackie - 8
 • podlaskie - 5
 • pomorskie - 18
 • śląskie - 27
 • świętokrzyskie - 21
 • warmińsko-mazurskie - 14
 • wielkopolskie - 3
 • zachodniopomorskie - 15

POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę