CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Podatek dochodowy w UE

26 czerwca 2003

W unijnych systemach podatku dochodowego ujednolicone zostało pojęcie dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu oraz ustalono za niedozwolone wprowadzanie przepisów podatkowych, które mogłyby ograniczyć swobodę przepływu kapitałów pomiędzy państwami członkowskimi.

W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują jednak krajowe systemy podatku dochodowego, w których ustala się stawki i zakres opodatkowania.

Generalnie w krajach UE jednakowo opodatkowane są dochody niezależnie od źródeł ich powstawania. Oznacza to, że dochody z działalności rolniczej podlegają takim samym zasadom opodatkowania jak dochody z działalności pozarolniczej. Należy jednak dodać, że podatek dochodowy płacony przez unijnych rolników jest podatkiem niezależnym od podatku majątkowego płaconego od rynkowej wartości ziemi rolniczej i budynków (wyjątkiem jest Wielka Brytania, na terenie której nie nalicza się podatku od wartości ziemi i budynków).

Państwa członkowskie indywidualnie ustalają podstawę do opodatkowania dochodów z działalności rolniczej, przyjmując do tego celu:

  • dochód uzyskiwany wyłącznie z użytków rolnych (Belgia i Włochy) lub
  • dochód z całego gospodarstwa rolnego (Dania, Niemcy, Holandia) lub
  • łączny dochód z użytków rolnych i z gospodarstwa rolnego (Francja, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania).

Podstawę dochodu do opodatkowania ustala się w drodze szacunku lub wg rzeczywistych danych wynikających z prowadzonych ksiąg rachunkowych. Na przykład rolnicy we Francji, w zależności od uzyskanych przychodów w ostatnich dwóch latach podatkowych poprzedzających dany rok podatkowy, płacą podatek dochodowy od dochodów określonych na podstawie:

  • ryczałtu - gospodarstwa rolne o dochodzie nie przekraczającym 76,3 tys. euro rocznie. Ryczałtowy dochód oblicza się wg średniego dochodu z 1 ha użytków rolnych dla określonych upraw w danym departamencie;
  • uproszczonych zapisów rachunkowych - gospodarstwa rolne o dochodzie od 76,3 do 274,4 tys. euro;
  • ksiąg rachunkowych - gospodarstwa rolne o dochodzie przekraczającym 274,4 tys. euro rocznie.

Stawki podatku dochodowego są progresywne, zróżnicowane w poszczególnych krajach UE i wynoszą od 27 do 72%.
Unijni rolnicy korzystają z różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, do których zalicza się możliwość odliczania od dochodu wydatków inwestycyjnych – czyli tzw. przyśpieszoną amortyzację.


POWIĄZANE

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowa...

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizac...

Korzyści oferowane przez dostawców usług cyfrowych sprawiają, że często automaty...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę