A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Podatek dochodowy w UE

14 lipca 2003

W unijnych systemach podatku dochodowego ujednolicone zostało pojęcie dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu. Dochody z działalności rolniczej podlegają tam takim samym zasadom opodatkowania jak dochody z działalności pozarolniczej.

W UE ujednolicono pojęcie dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu oraz ustalono za niedozwolone wprowadzanie przepisów podatkowych, które mogłyby ograniczyć swobodę przepływu kapitałów pomiędzy państwa mi członkowskimi. W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują jednak krajowe systemy podatku dochodowego, w których ustala się stawki i zakres opodatkowania. 

Generalnie w krajach Unii Europejskiej jednakowo opodatkowane są dochody niezależnie od źródeł ich powstawania. Oznacza to, że dochody z działalności rolniczej podlegają takim samym zasadom opodatkowania jak dochody z działalności pozarolniczej. Należy jednak dodać, że podatek dochodowy płacony przez unijnych rolników jest podatkiem niezależnym od podatku majątkowego płaconego od rynkowej wartości ziemi rolniczej i budynków. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, na terenie której nie nalicza się podatku od wartości ziemi i budynków. 

Państwa członkowskie indywidualnie ustalają podstawę do opodatkowania dochodów z działalności rolniczej przyjmując do tego celu:

  • dochód uzyskiwany wyłącznie z użytków zielonych (Belgia i Włochy) lub,
  • dochód z całego gospodarstwa rolnego (Dania, Niemcy, Holandia) lub,
  • łączny dochód z użytków rolnych i z gospodarstwa rolnego (Francja, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania).

Podstawę dochodu do opodatkowania ustala się w drodze szacunku lub według rzeczywistych danych wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na przykład rolnicy we Francji, w zależności od uzyskiwanych przychodów w ostatnich dwóch latach podatkowych poprzedzających dany rok podatkowy, płacą podatek dochodowy od dochodów określonych na podstawie:

  • ryczałtu – gospodarstwa rolne o dochodzie nie przekraczającym 76,3 tys. euro rocznie. Ryczałtowy dochód oblicza się według średniego dochodu z 1 ha użytków rolnych dla określonych upraw w danym departamencie;
  • uproszczonych zapisów rachunkowych – gospodarstwa rolne o dochodzie od 76,3 do 274,4 tys. euro rocznie;
  • ksiąg rachunkowych –  gospodarstwa rolne o dochodzie przekraczającym 274,4 tys. euro rocznie.

Stawki podatku dochodowego są progresywne, zróżnicowane w poszczególnych krajach UE i wynoszą od 27 do 72%.

Unijni rolnicy korzystają z różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, do których zalicza się możliwość odliczania od dochodu wydatków inwestycyjnych – czyli tzw. przyspieszoną amortyzację.


POWIĄZANE

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich wyraża...

W Ministerstwie Rolnictwa wczoraj dyskutowali  z ministrem rolnictwa i rozwoju w...

Według danych Komisji UE w roku 2022/23 MY Ukraina jest jednym z kluczowych dost...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę