aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Podatki uchwalone

14 listopada 2001

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamraża ona na dwa lata progi w podatku PIT na poziomie 2001 roku oraz wprowadza 20-proc. zryczałtowany podatek od dochodów z oszczędności. Nowelizacja sprawi, że do budżetu w 2002 roku trafi ponad 4 mld zł dodatkowych wpływów z podatku PIT.

Sejm odrzucił poprawki Samoobrony zmierzające do wprowadzenie 17-proc. stawki podatku PIT dla dochodów nie przekraczających rocznie 12 000 zł oraz zwalniające z podatku dochody osób, które w ciągu roku zarabiają nie więcej niż 9 240 zł. 

Tak więc w przyszłym roku, podobnie jak w tym, 19 proc. podatku PIT zapłacą ci podatnicy, których roczny dochód nie przekroczy 37 024 zł. Ci, którzy znajdą się w drugim progu podatkowym, czyli zarobią więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, zapłacą 30 proc. od nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy. Natomiast ci, których roczny dochód wynosić będzie ponad 74 048 zł, zapłacą od nadwyżki ponad drugi próg podatkowy 40 proc. podatku.

Nowelizacja zakłada, że w 2002 roku koszty uzyskania przychodu zwiększą się do 0,26 proc., a w 2003 roku 0,27 proc. z obecnych 0,25 proc. kwoty pierwszego progu podatkowego. Co roku waloryzowana ma też być kwota wolna od podatku. W 2002 roku kwota ta ma wynosić 2 727,16 zł i waloryzowana będzie o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zmniejszeniu do 10 z obecnych 15 proc. ulegnie wartość darowizny, jaką podatnik może odpisać od dochodu, jeżeli była to darowizna na cele naukowe, oświatowe, kulturalne lub związane z ochroną zdrowia. Z 10 do 5 proc. zmniejszy się wartość możliwej do odpisania od dochodu darowizny na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Nowelizacja zakłada likwidację wszystkich ulg budowlano mieszkaniowych (z wyjątkiem remontowej) oraz wprowadzenie w zamian ulgi polegającej na odpisywaniu od dochodu odsetek od wszelkich kredytów zaciąganych przez podatnika na budowę lub zakup własnego domu lub mieszkania. Od dochodu będzie można odliczyć tylko odsetki od części kredytu nie przekraczającej równowartości 70 m2 mieszkania według średniej, ogólnopolskiej ceny (w br. stanowi to 161 tys. zł). Odliczenie będzie dotyczyło tylko kredytów zaciągniętych po 1 stycznia 2002 roku oraz przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe zakończone nie wcześniej niż w przyszłym roku. W ramach nowej ulgi będzie można odliczyć odsetki od kredytów wykorzystanych na przebudowę budynków niemieszkalnych, tak aby mogły one służyć celom mieszkalnym. Z ulgi będą mogli skorzystać jednak tylko ci podatnicy, którzy nie korzystali z dotychczasowych ulg budowlanych. Odliczenia będzie można jednak dokonywać dopiero po zakończeniu inwestycji, na którą został zaciągnięty kredyt, a inwestycja ta musi zostać zakończona w ciągu trzech lat.

Ustawa zakłada wprowadzenie 20-procentowego zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych z oszczędności. Podatek ten ma objąć przede wszystkim odsetki od kwot zgromadzonych w bankach, zarówno od lokat terminowych, jak i rachunków na każde żądanie (a vista). Nowym podatkiem mają być objęte również odsetki i dyskonto od papierów emitowanych przez Skarb Państwa i obligacji komunalnych oraz dochody z udziału w funduszach kapitałowych, ale z wyłączeniem funduszy emerytalnych oraz tzw. trzeci filar emerytalny.

Zwolnione od podatku mają być zyski z obligacji nabytych przed opublikowaniem tej nowelizacji oraz odsetki od oszczędności zgromadzonych na podstawie umów na czas oznaczony, zawartych przed opublikowaniem nowelizacji. Natomiast lokaty zawarte między opublikowaniem ustawy a 1 marca 2002 roku oraz dochody uzyskane w tym czasie z jednostek uczestnictwa w funduszach nie będą opodatkowane aż do końca lutego. Podatek będzie naliczany od zysków narosłych począwszy od marca.

Ustawa zakłada też wprowadzenie w latach 2002-2003 dwuprocentowego zryczałtowanego podatku od kwot obrotu kapitałowego przekazywanych za granicę przez polskich obywateli. Nowela ustala również maksymalny limit składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaką można odliczyć od podatku, w wysokości 7,75 proc. Oznacza to, że każde zwiększenie składki będzie w przyszłości obciążało dodatkowo dochód podatnika, a nie będzie jak dotąd zmniejszało dochodów budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeśli Senat wprowadzi poprawki, Sejm będzie je musiał rozpatrzyć. Potem ustawę musi podpisać prezydent. Aby zmiany w podatkach mogły obowiązywać w przyszłym roku, ustawa musi być opublikowana do końca listopada.


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę