Przed akcesją prawie 1,3 mld euro na ochronę środowiska

22 września 2004

W latach 2000-2003 z unijnych funduszy Polsce przyznano łącznie prawie 1,3 mld euro na projekty związane z ochroną środowiska - wynika raportu opracowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Z raportem oceniającym wykorzystanie środków przedakcesyjnych i przygotowaniem instytucjonalnym Polski do absorpcji środków unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska zapoznała się we wtorek wieczorem sejmowa Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Najważniejszym źródłem dotacji na ochronę środowiska był dotychczas fundusz ISPA, w ramach którego finansowane są duże przedsięwzięcia służące wyrównywaniu różnic w poziomach infrastruktury pomiędzy państwami kandydującymi do UE a członkami unii.

W latach 2000-2003, w ramach tego funduszu przyznano dotacje na 43 projekty inwestycyjne i dwa projekty pomocy technicznej na łączną kwotę 727 mln euro. Po wygaśnięciu funduszu ISPA, jego funkcję przejął Fundusz Spójności, z którego zostanie przekazane dodatkowe 550 mln euro. Ponieważ projekty są współfinansowane przez stronę polską, to całkowity koszt przedsięwzięć szacowany jest na ponad 2 mld euro.

"W realizacji projektów infrastrukturalnych mamy do czynienia z niepokojącymi opóźnieniami (...) Sięgają one nawet dwóch lat" - czytamy w uwagach do informacji Ministerstwa Środowiska przygotowanych przez sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz. "O stanie zaawansowania prac świadczą dane dotyczące zawieranych kontraktów: na 297 planowanych do 30 czerwca 2004 r. kontraktów zawarto jedynie 106; jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku kontraktów na roboty, dla których zawarto jedynie 25 proc. planowanych umów" - zauważono także w ekspertyzie.

W ramach drugiego co do wielkości dotacji funduszu Phare zrealizowano ponad 140 projektów na blisko 150 mln euro. Objęły one zadania m.in. z zakresu ochrony powietrza (28 proc.), ochrony wód i gospodarki wodnej (27 proc.), ochrony przyrody (13 proc.) oraz monitoringu środowiska i ochrony powierzchni ziemi (po 9 proc.).

W 2004 roku w ramach Funduszu Spójności do Komisji Europejskiej zgłoszono 35 projektów w całości wyczerpujących przysługującą Polsce dotację na ochronę środowiska. Zdecydowana większość (ok. 30) dotyczy porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, kilka dotyczy zagospodarowywania odpadów, jeden z nich jest z dziedziny ochrony powietrza.

Zgodnie z ekspertyzą, projekty powinny bardziej odzwierciedlać priorytety polityki ekologicznej; więcej powinno dotyczyć np. utylizacji odpadów.

Wiceminister środowiska Andrzej Mizgajski podkreślił, że "efektywne wykorzystanie unijnych środków uzależnione jest od pozyskania pracowników o wysokich kwalifikacjach. Tymczasem, np. ministerstwo środowiska jest bardziej instytucją edukacyjną, ponieważ pracownicy zdobywają w niej doświadczenie, po to by następnie zostali wyssani przez prywatne firmy, które zapewnią im stosowne do umiejętności wynagrodzenie".

Mizgajski powiedział, że "duże zaawansowanie w realizacji odnotowuje się w przypadku projektów ISPA 2000 i 2001. Dzięki przyspieszeniu procesów przetargowych oraz zwiększeniu ich ilości postępuje także realizacja ISPA 2002. W ramach ISPA 2003 przygotowywane są dokumentacje przetargowe dla projektów. Do 30 czerwca br. tylko jeden projekt ma podpisany kontrakt".

Za niepokojące Mizgalski uznał przypadki nienależytej staranności oraz nieterminowości wykonawców, a także problem występujących na rynku duże zmiany, nawet o 80 proc. cen stali, powodujące zagrożenie dla kontynuowania realizowanych kontraktów.


POWIĄZANE

Parlament Europejski (PE) przyjął przepisy, dzięki którym korporacje międzynarod...

Parlament Europejski chce, żeby przyszły unijny budżet po 2020 r. był większy or...

Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa h...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę