a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Raport o programach rolnośrodowiskowych

29 grudnia 2004

Dochód małych gospodarstw rolnych na obszarach cennych pod względem przyrodniczym może wzrosnąć nawet pięciokrotnie - twierdzą autorzy najnowszego raportu Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody (WWF).

Na programy rolnośrodowiskowe, wdrażane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano ponad 328 mln euro. Udział środków unijnych w finansowaniu działań wynosi 85 proc., pozostałe środki pochodzą z udziału krajowego. W tym roku na programy rolnośrodowiskowe przewidziano 70,6 mln euro. W latach następnych kwoty te będą rosły, w 2005 r. będzie to ponad 109 mln euro, a w 2005 r. 148,4 mln euro.

Największą szanę na zwiększenie swojego dochodu mają małe gospodarstwa. Gospodarstwa te ze względu na brak środków na inwestycje od dawna stosują mało nakładochłonne technologie produkcji, co sprawia, że ich produkcja ma ekstensywny charakter.

Jednak i dla dużych gospodarstw szanse na poprawę sytuacji ekonomicznej są spore, pod warunkiem że ich właściciele nie dopuszczą do intensyfikacji rolnictwa. Z porównania pakietów wsparcia dla rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego wynika, że bezpośredni poziom wsparcia jest większy w przypadku rolnictwa ekologicznego. Średnia wielkość płatności dla tego pakietu wynosi 891,25 zł /ha w porównaniu do 160 zł/ha za rolnictwo zrównoważone.

Pakiety rolnośrodowiskowe będą wdrażane w 69 wydzielonych graficznie strefach priorytetowych (tam, gdzie występują problemy środkowiskowe lub wysokie walory przyrodnicze) o powierzchni ponad 9,9 mln ha, co stanowi 32 proc. powierzchni kraju. W całym kraju przewidziano wdrożenie programów rolnośrodowiskowych dla rolnictwa ekologicznego i ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

Według danych Ministerstwa Środowiska, na które powołano się w raporcie, w 10 strefach priorytetowych znalazło się 21 gmin narażonych na zanieczyszczenie w rozumieniu dyrektywy azotanowej. Autorzy raportu zwracają także uwagę na bariery, które będą ograniczały podejmowanie przez rolników decyzji o uczestnictwie w programie rolnośrodowiskowym.

Poważną barierą będzie ochrona gleby przed nawozami z powodu braku płyt i odpowiednich zbiorników lub ich zbyt małej pojemności. W Polsce zaledwie ok. 10 proc. gospdarstw jest podłączone do kanalizacji, jest mało oczyszczalni przydomowych, a dawniej budowane szamba są nieszczelne.

- Ocena stanu aktualnego pokazuje, że do terenów, na których programy rolnośrodowiskowe będą wdrażane, należałoby po odpowiedniej waloryzacji przyrodniczej włączyć nowe obszary. Jak dotąd programy obejmują bowiem tylko 5 proc. powierzchni każdego województwa oraz cztery obszary o szczególnych walorach przyrodniczych dla całej Polski - mówi Przemysław Nawrocki z WWF.


POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę