Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Rosną szanse na przesunięcie podatku giełdowego

1 grudnia 2003

Prawdopodobnie w przyszłym roku pracodawcy zatrudniający emerytów, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat) i rencistów, będą musieli wysłać dodatkowo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o wysokości zarobków tej grupy pracowników

Planowana przez rząd nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że płatnicy składek oraz dorabiający emeryci i renciści będą zobowiązani do nadsyłania – po zakończeniu roku kalendarzowego – zaświadczeń o wysokości przychodu z pracy uzyskanego w poprzednim roku. Dane te są bowiem niezbędne do ustalenia, czy pracujący emeryt lub rencista miał prawo do równoczesnego pobierania świadczenia z ZUS. Zdaniem autorów projektu, zmiana ta jest konieczna. W wielu przypadkach organy rentowe spotykają się z odmową udzielania informacji ze strony zarówno płatników, jak i świadczeniobiorców, którzy twierdzą, że ZUS posiada wszystkie informacje na ten temat. Zdaniem autorów projektu nowelizacji, nie jest to zgodne z prawdą. Dane o podstawie wymiaru składek posiadane przez ZUS są bowiem dla niego niewystarczające do ustalania kwoty przychodu z pracy, która ma wpływ na prawo do świadczenia. Projekt nowelizacji ustawy może także świadczyć, że program rejestracji informacji o dochodach po prostu nie działa, a sami zainteresowani nie przesyłają dodatkowych dokumentów, bo nie muszą tego robić.

Szczegółowe zasady rozliczania i przekazywania danych zostaną prawdopodobnie sprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jest to tym bardziej wskazane, ponieważ kwestie zawieszenia świadczeń reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty wydane na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent (Dz.U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.). Powoduje to wiele zamieszania zarówno wśród emerytów i rencistów, jak i samych pracodawców. Zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania wysokości emerytur i rent nie dotyczą jedynie emerytów i rencistów osiągających honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę