aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 stycznia 2005

82

z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wskaźniki redukcji stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, ustalane na podstawie wartości sprzedanych produktów uzyskanych w wyniku przetworzenia owoców i warzyw przez organizacje producentów we własnym zakresie;

2) sposób określania wartości owoców i warzyw sprzedanych, w tym zasady redukcji stosowane przy ponoszeniu przez organizacje producentów kosztów transportu wewnętrznego w ramach tej organizacji;

3) okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych.

§ 2.

W przypadku udokumentowanej wartości sprzedanych produktów uzyskanych w wyniku przetworzenia owoców i warzyw wskaźnik redukcji, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi:

1) 15% dla owoców schłodzonych;

2) 20% dla owoców i warzyw mrożonych;

3) 30% dla produktów wytworzonych na bazie owoców i warzyw.

§ 3.

1. Wartość sprzedanych owoców i warzyw określa się na podstawie dokumentu zawierającego informacje o ilości, cenie i wartości poszczególnych sprzedanych gatunków.

2. W przypadku gdy udokumentowana wartość sprzedanych owoców i warzyw zawiera koszty transportu wewnętrznego w ramach organizacji producentów na odległość większą niż 100 km, wartość owoców i warzyw sprzedanych określa się, pomniejszając ich udokumentowaną wartość o rzeczywisty koszt transportu wewnętrznego, wykazany w dokumentacji prowadzonej przez organizację producentów.

§ 4.

1. Okresy referencyjne, stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, od której nalicza się pomoc finansową na dofinansowanie funduszu operacyjnego, wynoszą:

1) dwanaście kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia drugiego roku przed rozpoczęciem realizacji programu operacyjnego i kończących się nie później niż dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu operacyjnego, albo

2) trzy kolejne okresy dwunastomiesięczne, pomiędzy dniem 1 stycznia czwartego roku przed rozpoczęciem realizacji programu operacyjnego a dniem 1 lipca roku poprzedzającego realizację programu operacyjnego, z których wyliczana jest średnia wartość produktów sprzedanych.

2. W przypadku uznanych organizacji producentów, których okres działania jest zbyt krótki do określenia wartości produkcji sprzedanej na zasadach określonych w ust. 1, za wartość produkcji sprzedanej przyjmuje się wartość podaną przez uznaną organizację producentów do celów uzyskania decyzji o uznaniu.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę