a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

22 maja 2003

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu produktów rybołówstwa oraz standardów rynkowych dla tych produktów

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz produktów rybołówstwa, których wprowadzanie na rynek, w postaci świeżej lub schłodzonej, jest dozwolone przy zachowaniu standardów rynkowych, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się standardy rynkowe dla produktów rybołówstwa, o których mowa w § 1, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Produkty rybołówstwa, o których mowa w § 1, pakuje się z uwzględnieniem określonych dla nich standardów rynkowych tak, aby jedno opakowanie zawierało produkty rybołówstwa tego samego gatunku oraz tej samej kategorii świeżości i wielkości.

2. Na opakowaniu, o którym mowa w ust. 1, w sposób trwały i czytelny, podaje się nazwę gatunku produktu rybołówstwa, masę netto, stopień jego przetworzenia, miejsce jego połowu oraz oznacza się, znakami o wysokości co najmniej 5 centymetrów, kategorię świeżości i wielkości tego produktu.

§ 4.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


** Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 kwietnia 2003 r. (poz. 686)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę